Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler

Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler

Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler

GÜNÜN AYETİ
“Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler, onu kendileri için hayırlı sanmasınlar. Aksine o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şeyler, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır.”(Âli İmran:180)

GÜNÜN HADİSİ
“Allah, hayatında cimri, ölümü anında cömert olan bir kimseden nefret eder!” (Deylemî)

GÜNÜN DUASI
"Allah'ım! Sen Hakk'sın. Senin va'din de hak, sana kavuşmak da hak, sözün de hak, cennet de hak, cehennem de hak, peygamberler de hak, Muhammed de hak, kıyamet saati de hak."
Buhârî, "Teheccüd", 1; Tirmizî, "Daavât", 29)


GÜNÜN SÖZÜ
“Bunların ikisinden hangisinin cehennem ateşine daha fazla batırdığını bilmiyorum! Cimrilik mi, yoksa yalan mı?” (Şa’bi)