Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?

Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?

Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?

GÜNÜN AYETİ
“Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?” (Alâk Suresi 14. Ayet)


GÜNÜN HADİSİ
“İhsan, sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk yapmandır!” (Buhârî)

GÜNÜN DUASI

Evvela üç kere istiğfardan sonra Seyyid’ül-İstiğfarı okumalı, sonra da (Lâ ilâhe illallâh’ül-halîm’ül-Azîm, lâ ilâhe illâllâhü Rabb’ül-Arş’ıl-Kerîm, lâ ilâhe illallâhü Rabb’üsSemâvât’is-Seb’ı ve Rabb’ül Ardı ve Rabb-ül Arş’il Azîm, Allâhümme Âfınâ min külli belâ’id dünya ve azâb’il-Âhire, v’asrif annâ şerred-dünyâ ve şerr’el-ahireti v’er-zuknâ şefâat’ennebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme yevm’el-kıyâme, Allâhümme yâ musarrif’el-kulûb sarrif kulûbenâ alâ dînike ve tâatike bi rahmetike yâ Erham’er-Râhımîn ve bi hurmeti’sSeyyidi’l-mürselin).

Manası: “Halim ve yüce olan Allah’dan başka ilah yoktur. Yüce arşın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Yüce arşın, yerin ve yedi kat göklerin Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. Allah’ım! Bizi ahiret azabından ve dünyanın bütün belalarından koru. Dünyanın ve ahretin şerrini bizden uzaklaştır. Kıyamet günü Hz. Peygamber (S.A.S)’in şefaatiyle bizi rızıklandır. Ey kalpleri istediğine çeviren! Bizim kalplerimizi de dinine ve sana itaate çevir. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi! Rahmetinle ve peygamberlerin efendisinin hürmetine duamızı kabul et” demektir. Bu duaya başlarken okunan seyyidül istiğfar (No:1’de) bizzat Resulullâh (S.A.V) efendimizin istiğfarlarındandır ki bunu her duaya başlarken okumakta ve ezberlemekte fayda vardır.

Bu dua Sabah namazından sonra yedi gün yirmişer kere okunursa okuyanın dilediği olur.


GÜNÜN SÖZÜ
'Kalp, kulun nerede olursa olsun Allah'ın kendisini gördüğünü bilmesinden daha üstün ve daha şerefli bir şeyle süslenmemiştir' (Sehl et-Tüsterî)