Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun!

Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun!

GÜNÜN AYETİ
“Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun!”(Kasas:77)

GÜNÜN HADİSİ
“Müsamaha göster ki, sana da müsamaha gösterilsin”(Taberani)

GÜNÜN DUASI
"Rabbimiz! Şüphesiz sen, gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah’a gizli kalmaz." (İbrahim, 14/38)

GÜNÜN SÖZÜ
“Hz. Ali (r.a) Kûfe çarşısında elinde kamçısı olduğu halde gezip şöyle derdi: 'Ey tüccarlar! Hakkı alınız ve hakkı veriniz! Böyle yaptığınız takdirde (faizden veya felâketten) salim kalırsınız. Az kâra razı olun ki, çok kârdan mahrum olmayasınız..”