Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır

Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır

Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır

GÜNÜN AYETİ
“Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara 'süslü ve çekici' kılındı. Bunlar, dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.” (Âli İmran:14)

GÜNÜN HADİSİ
“Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki dünya Allah nezdinde, şu leşin sahipleri nezdinde kıymetsiz olduğundan daha kıymetsizdir. Eğer dünya Allah katında
bir sivrisineğin kanadına eşit olsaydı Allah Teâlâ o dünyadan hiçbir kâfire bir yudum su dahi içirmezdi.” (İbn-i Mace, Hakim)

GÜNÜN DUASI
"Senin adını anarak ölür ve dirilirim (uyur ve uyanırım) Allahım!" (Buhârî, "De'avât", 7)

GÜNÜN SÖZÜ
“Kimde altı haslet varsa, o kimse cennet için bir yol, cehennem için de bir kaçamak bulmuştur. O hasletler; Allah'ı bilip, ona itaat etmek, şeytanı bilip ona isyan etmek, Allah Teâlâ'yı bilip Allah Teâlâ'ya tâbi olmak, bâtılı bilip ondan sakınmak, dünyayı bilip onu terketmek ve âhireti bilip aramaktır” (Hz.Ali (ra))