Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!

Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!

Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!

GÜNÜN AYETİ
“Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!” (Bakara Suresi 235. Ayet)


GÜNÜN HADİSİ
“Akıllı o kimsedir ki, nefsini hesaba çeker. Ölümden sonrası için amel eder! Ahmak o kimsedir ki, nefsini hevasının peşine takar ve Allah'tan, amelsiz olduğu halde makamlar ister.” (İmam Ahmed, Tirmizî, İbn Mâce)

GÜNÜN DUASI
 (Lâ ilâhe illalâhü vahdehû lâ şerîke leh, leh’ül-Mülkü ve lehü’l-Hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şeyin kadîr (10 kere) den sonra (yedi kere) Allâhümme ecirnâ mine’n-nâr, (daha sonra) bi afvike yâ mücîru veyâ settâr ve edhılne’l-Cennete maâ’l-ebrâr, bi rahemtike yâ azîzü yâ ğaffâr) diyerek bitirmelidir.


Manası: “Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onun, hamd onadır, diriltir, öldürür. O her şeye kadirdir. (On kere) Allah’ım! Bizi ateşten koru (yedi kere). Ey koruyucu! Ey ayıpları örten Allah’ım! Affınla bizi faziletlilerle birlikte cennete koy. Ey çok bağışlayıcı, aziz olan Allah’ım rahmetinle duamızı kabul et” demektir.


GÜNÜN SÖZÜ
'Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekin! Amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi tartın! En büyük mahkemeye hazırlanın!' (Hz. Ömer)