Boks ringleri niçin dört köşedir?

Boks ringleri niçin dört köşedir?

Boks ringleri niçin dört köşedir?

Bilindiği gibi, 'ring' kelimesi, İngilizce'de daire, halka anlamındadır. Parmağa
takılan yüzüğe bile bu nedenle 'ring' denilir. Aslında geçmişte profesyonel
boksta, boksörler grup halinde, kasabadan, kasabaya dolaşır, oradaki yerli
boksörlerle maç yaparlardı.
Boks yapılacak alana seyirciler daire şeklinde yerleştirilir, en önde oturanlara
alanı çevreleyen ip tutturularak, başkalarının boks yapılacak yere girmeleri
önlenirdi. Ayrıca sahnedeki boksöre meydan okuyan biri kafasını bu ipe
çarparak dövüşmek isteğini belirtirdi.
Seyirci miktarı artınca bu usulü uygulamak zorlaştı. Yere dikilen kazıklara ip
bağlanarak boks yeri belirlenmeye başlandı. Tabii ki bu iş için en uygun şekil
kare idi.
Boks yapılan yerlerin dünyanın her yanında kare olmasına rağmen "ring" diye
adlandırılmasının hikayesi işte bu!