Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır

Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır


GÜNÜN AYETİ
“Elif, Lâm Mîm ,
 Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için de kılavuz olan bir kitaptır.
 Ki onlar, gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler”(Bakara:1,2,3)

GÜNÜN HADİSİ
“Kur'an'ı okumak, herhangi bir kimseyi bana yalvarmaktan ve benden ihtiyacını istemekten alıkoyuyorsa, o kimseye şükredenlerin en faziletli ve en yüce sevabını ihsan ederim.”(Hadisi Kudsi,Buhari)

GÜNÜN DUASI
Sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz,Yâİlâhe’l-Âlemin!Âlemlere  rahmet,  şahit,  müjdeleyici  ve  uyarıcı  olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla bütün insanlığaönder ve rehber kıldığın, başımızın tacı, gönlümüzün siracı, Fahr-i  Kainat  Efendimiz  Muhammed  Mustafa  başta  olmak üzere  bütün  Peygamberan-ı  İzama   ba   husus   Adem, İbrahim ve İsmail’e sayısız salatü selam ediyoruz

GÜNÜN SÖZÜ
“Kişi Kur'an'ı okuduğu zaman, melek onun gözlerinin ortasından öper”(Süfyan es-Sevri)