DİNİ BİLGİLER

Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanlardır.

Şüphesiz ki Allah, sözün açıktan söylenmiş olanını da bilir,

Şüphesiz ki Allah, sözün açıktan söylenmiş olanını da bilir,

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde

Kalbi iman ile sükûnet bulduğu halde

Onlar orada ebedi kalırlar

Onlar orada ebedi kalırlar

Andolsun! İnsanı biz yarattık

Andolsun! İnsanı biz yarattık

Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!

Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir! Artık O'ndan sakının!

Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?

Allah'ın (kendisini daima) gördüğünü bilmiyor mu (o)?

Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir

Size ilimden ancak az bir şey verilmiştir

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?