DİNİ BİLGİLER

İman edenler ise en çok Allah'ı severler.

İman edenler ise en çok Allah'ı severler.

Amellerin en üstünü, Allah'ın farzlarını edâ etmek

Amellerin en üstünü, Allah'ın farzlarını edâ etmek

Gerçekten onlar hayırlara koşarlar

Gerçekten onlar hayırlara koşarlar

Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır

Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır

Katımızda daha fazlası da var

Katımızda daha fazlası da var

İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir?

İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir?

Allah bir kulu sevdiğinde ona bela verir

her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz,

Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır.

her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz,

Allah kulunu sever ki, ona şöyle diyecek dereceye varır

Günün ayeti, günün hadisi, günün sözü, günün duası,

Kim Allah'ın mülakatını severse Allah da onun mülakatını...

Günün ayeti, günün hadisi, günün duası, günün sözü,