HADİS

Bizi Aldatan Bizden Değildir

“Ölçüyü tastamam yapın, eksik ölçenlerden olmayın. Tartma işinde doğru ve sağlam terazi kullanın. İnsanlara ait olan eşyaları (değerini...

Sünnet-i Seniyye’ye İttiba

Geçmişi, Hz. Peygamber’in (sav) dönemine kadar dayanan sünneti inkar etme ve onu Kur’an-ı Kerim’den ayırma çabaları, günümüzde İslam...

Allah’ın ve Peygamberin Sünneti

“Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla...

Allah’ın Sünneti-Peygamberin Sünneti

Sünnetin anlamı: Sünnet, çok geniş ve ayrıntılı manaları olan bir kavramdır. Sünnet aşağıdaki manalara gelmektedir.

Hadisle İlgili İki Zıt Çaba

Hadis ve sünnet araştırmalarında amaçları açısından iki zıt dönem vardır: Hadisin tedvin dönemi ve Miladî 19. yüzyılda yaygınlaşan...