SAHABE HAYATI

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh  (3)

Derler ki, İblis’in laneti hak etme nedeni karşılaştığı secde imtihanında itaat yolunu değil isyanı tercih etmesiydi.

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh  (4)

Rasulullah aleyhissalatu vesselam zorlu Tebük Seferine gidiyordu. Hz. Ali onunla birlikte Medine’nin çıkışındaki Seniyetü’l-Vedâ’ya...

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh  (5)

Hazreti Ali radıyallahu anh hurma bahçesinde akşama kadar çalışmış, devesinin üzerine bir çuval hurma yükleyerek evinin yolunu tutmuştu.

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh  (6)

Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hz. Ali’yi Yemen’e kadı olarak göndermek istedi.

İlk Müslüman Toplumda Sözleşme Kültürü

Sözleşme kültürü ve ilk Müslüman toplumun nasıl ortaya çıktığını anlayabilmek için öncelikle o dönemi sosyolojik bir açıdan incelemek...

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh (7)

Hz. Ali radıyallahu anh, şöyle anlatır:

İlim, İman, Cesaret: Hz. Ali Radıyallahu Anh  (8)

Haris el-A‘ver anlatıyor: Mescide uğramıştım, bir de baktım ki insanlar zikri terk edip malâyanî konulara dalmış konuşuyorlar. Hz....

Rabb’lerine Susuz Giden Üç Şehit

Efendimizin sırdaşı, Ensari sahabe Huzeyfe bin Yeman, Bizans’ın fetih kapılarını İslam Ordusuna açan ve Şam topraklarının tamamıyla...

İLİM, İMAN, CESARET: HZ. ALİ RADIYALLAHU ANH  (6)

Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Hz. Ali’yi Yemen’e kadı olarak göndermek istedi.

Sahabelerin Allah Korkusu

Sahabeleri düşünen kimse onların hem ciddi bir amel ve çaba, hem de büyük bir korku içinde olduklarını görür. Biz ise, amelde gevşek...