SAHABE HAYATI

UMEYR İBNÜ VEHB

Umeyr İbnu Vehb el-Cümahî, Bedir savaşından kendini kurtararak ;, Mekke'ye dönmüş, fakat geride, oğlu Vehb'i müslümaniarın eiine bırakmıştı. 

ABDULLAH İBNU HUZAFE ES-SEHM1  

Bu hikâyemizin kahramana Abdullah İbnu Huzafe isimli sahabîdir,

TUFEYL İBNU AMR ED-DEVSİ

Tufeyl İbnu Amr ed-Devsî, Cahilyyede Devs kabilesinin efendisi-ilen Arap eşrafından ve sayılı şahsiyet sahiplerinden birisiydi...

SAİD İBNU AMİR EL-CUMAHİ

Genç Said İbnu Amir, Hz. Evluhammed'in (s.a.v.) Kureyş tarafın­dan yakalanan sahâbisi Hubeyb İbnu Adiyy'in öldürüldüğünü görmek için...