SAHABE HAYATI

SEYYİD-ÜŞ ŞÜHEDA HZ. HÜSEYİN

“Çek, çek kamçını o başın oyuklarından ey Yezit! Senin kıyamette şefaatçin İbn-i Ziyad'tır. Onun şefaatçisi ise Muhammed (sav)'dır.”...

Hz. HASAN (ra) Muhammed et-Teymî şöyle anlatmıştır:

“Hz. Ömer, meclisi toplayarak Rasulullah (sav)'a yakınlıkları dolayısıyla Hasan ile Hüseyin'in babalarının maaşına ilave yaparak her...

EN HAYIRLI YARDIMCI HZ.HATİCE (r.anha) −2

Hz. Hatice annemiz, Resulullah (as)'la beraber ilk kez cemaatle namaz kılandır.

HZ. HASAN (ra) KİMDİR? GENİŞ HAYATI

Hz. Ali (ra) ile Hz. Fatıma (r.anha)'nın ilk çocuğu olan Hz.Hasan M.625 H.4.yılda Ramazan'ın 15. günü Medine'de doğdu. Bu doğumu duyan...

EN HAYIRLI YARDIMCI: HZ. HATİCE (r.anha)

Hz. Hatice Peygamberimiz (sav)'le evlenmeden önce iki evlilik yapmış ve bu evliliklerinden iki veya üç çocuğu olmuştu. Bunlardan biri,...

İMAM ZEYD KİMDİR? GENİŞ HAYATI (H.80−122, M.699−740)

 “De ki: “Ben sizden buna (size olan tebliğ vazifeme) karşı akrabalıkta (al−i beytime) muhabbetten başka bir ecir istemiyorum.”[1]...

HZ. ALİ (RA) KİMDİR? GENİŞ HAYATI

Allah’a hamd, Resulüne ve Güzide Ashabına salat ve selam olsun.

HZ. ALİ (RA) - GENİŞ HAYATI

Resulullah (sav)’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife… Babası Ebu Talib, annesi Kureyş’ten Fatıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib’tir....

ASHAB'IN RESULULLAH (sav)'A OLAN BAĞLILIĞI

“Muhammed, Allah’ın resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler”[1]