De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…

De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…

De ki:

GÜNÜN AYETİ
“…De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?…”(zümer 9)

GÜNÜN HADİSİ
“Kim ilim talep etmek için bir yola çıkarsa, o kişi dönünceye kadar Allah yolundadır.” ( Muttefekunaleyh/-riyadu-s salihin)

GÜNÜN DUASI
"Ya Rab Sana açılan elleri, seni zikreden dilleri, sana yalvaran gönülleri huzurundan boş çevirme!"

GÜNÜN SÖZÜ
“İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.” (Abdülvehhâb-ı Müttekî)