De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

GÜNÜN AYETİ
“De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"… (Zümer 9)


GÜNÜN HADİSİ
“Kim ilim talep etmek için bir yola çıkarsa, o kişi dönünceye kadar Allah yolundadır.” (Muttefekunaleyh)

GÜNÜN DUASI
(Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rüsulihî ve’l-yevmi’l-âhıri ve’lba’sü ba’del-mevti ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî min-Allâhi Teâlâ ve’l-hısâbü ve’l-mîzânü ve’l-Cennetü ve’n-nârü hakkun küllühâ v-Allâh-ü Teâlâ vâhıdün lâ min tarîk-ıl adedi ve lâkin min tarîkı ennehû
lâ şerîke lehû, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfuven ehad).


Manası: “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayrın ve şerrin Allah’dan geldiğine (kadere), hesaba, mizana, iman ettim. Hepsi de haktır. Allah birdir. Bu, sayı yönünden değil, Onun ortağı olmaması, doğmamış, doğurmamış ve hiçbir dengi olmaması yönündendir” demektir.


GÜNÜN SÖZÜ
“İlim gıda gibidir. Ona her zaman ihtiyaç vardır. Faydası da herkesedir.” (Abdülvehhâb-ı Müttekî)