Deki: Rabbim! Benim ilmimi artır

Deki: Rabbim! Benim ilmimi artır

Deki: Rabbim! Benim ilmimi artır

GÜNÜN AYETİ
“Deki: Rabbim! Benim ilmimi artır." (Taha Suresi 114. Ayet)
GÜNÜN HADİSİ 
“Allah kimin için hayır dilerse onu dinde fakih kılar.” (Muttefekunaleyh-Riyadu-s Salihin)

GÜNÜN DUASI
 (Radînâ billâhi Teâlâ rabben ve bi’l-İslâmı dinen,ve bi-Muhammedin Sallâhü teâlâ aleyhi ve selleme nebiyyen ve resûlen ve bi’l-mü’minîne ihvânen ve bi’s-Sıddîkı ve Fârukı ve Zinnûreyni vel Murtedâ eimmeten ve bi’l Cenneti sevâben ve bi’n-nâri ıkâben).


Manası: “Rab olarak Allah’dan, din olarak İslam’dan, nebi ve rasul olarak Muhammed (S.A.S)’den kardeş olarak mü’minlerden, imam olarak Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali’den, sevap olarak cennetten, ceza olarak cehennemden razı olduk” demektir.


GÜNÜN SÖZÜ
“İlimsiz ibadette, tefekkürsüz Kur'an tilavetinde hayır yoktur.” (Hz. Ali r.a)