DİCLEHAN MANASI NEDİR?

DİCLEHAN MANASI NEDİR?

DİCLEHAN: (Tür.) Er. - Dicle'nin hükümdarı.