Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı

Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı

Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı

TARİHTE BUGÜN / 27 ARALIK

1530 -, Bâbürlüler Devleti'nin kurucusu ve sultanı Bâbür Şah öldü. Hindistan’daki en büyük Müslüman Türk Devleti olan Gürgâniyye Devletinin kurucusu. Asıl adı Zahireddin Muhammed Babür’dür. Timur Han soyundan gelip, babası, Sultan Ebu Said’in oğlu, Fergana hükümdarı Ömer Şeyh Mirza’dır.

1898 - Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini ilan ettiler. Curie'ler, 1903'de bu buluşlarıyla Nobel Fizik Ödülünü aldılar. Radyum, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra dır. Bu element doğal bir element olmayıp sonradan kimyasal yollarla bulunmuştur. Radyumu tedbir almadan kullanmak tehlikelidir; çünkü sürekli olarak içe işleyen öldürücü ışınlar çıkartır; radyumun bu özelliğine radyoaktiflik denir.
1950 Hindistan anayasası kabul edildi. Anayasa’da demokratik rejimin kabul edilmesiyle dünyanın en kalabalık demokrasisi kuruldu.
    
1966 İstanbul'un çeşitli semtlerinde "köylü pazarları" kurulması çalışmalarına başlandı. Amaç, geçim sıkıntısı içindeki halkın daha ucuz sebze ve meyve yiyebilmesi idi.

1979 Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı polise ait dernek ve STK’lardan Pol-Der, Pol-Bir, Pol-Ens ve Tem-Der'in çalışmalarını durdurdu. Polis dernekleri kapatıldı lakin devlet kendi bünyesinde polisleri fikirlerine göre yerleşik kıldı. Örneğin sağcılara solcu, solculara sağcı polisler görevlendirmek suretiyle siyasal yapılar ve örgütler dengeleneck ve karşıt fikirler birbirine kırdırtılacaktı.

1986 - Dünyanın nüfusu 5 milyara ulaştı. Aradan geçen yirmi beş yıllık zamanda resmi makamların açıklamasına göre dünya nüfusu 6.5 milyar resmi olmayan rakamlar ise çoktan 7 milyarı aştığı yönünde.

1991 - Sosyal Demokrat Halkçı Parti milletvekili Mahmut Alınak, "Geçenlerde iki kardeşimiz öldü, biri asker, biri PKK'lı" deyince Meclis'te olay çıktı. Alınak zorla kürsüden indirildi.

1991 - Rusya Federasyonu bağımsızlığını ilan etti. Rusya ya da resmî adıyla Rusya Federasyonu, Doğu Avrupa ile kuzey Asya'ya yayılmış ve 17,075,400 km²'lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir. Nüfus olarak ise sıralamada sekizincidir. Sovyetler Birliği’nin dağılması üzerine bağımsızlıklarını ilan eden diğer cumhuriyetlerin dışında kalan ve çoğunluğu Rus’ların oluşturduğu bir ülke olup Çeçenistan gibi bazı halkların bağımsızlık taleplerini şiddet ve zulümle bastırmış bir yönetim anlayışına sahiptir.

1996 - TBMM, Susurluk Komisyonu'na bilgi veren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontr-terör Daire Başkanı Mehmet Eymür, MİT'in Abdullah Çatlı'yı 1980 sonrası yurtdışı operasyonlarda kullandığını açıkladı.
2003 – Depremlerin yoğun olarak yaşandığı ülkelerden İran İslam Cumhuriyeti'nin Kirman Eyaleti'nde 6.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çoğunluğu Bam'da olmak üzere 20.000 kişi öldü.
2004 - Hint Okyanusu tabanında (kuzey Endonezya, Aceh yakınlarında) meydana gelen 9,7 şiddetindeki güçlü depremin yol açtığı tsunami, güneydoğu Asya'da okyanusa kıyısı bulunan 13 ülkede 200.000 den fazla kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına yol açtı. Yalnızca Endonezya'da 128.000 kişi öldü. modern çağda tsunaminin ürkütücü yüzüyle görüntüler eşliğinde ilk kez karşılaşan insanlar ibretamiz görün
2005 : YÖK, İmam hatip liselilerin üniversiteye girişte karşılaştığı katsayı zulmünü kaldıran yönetmeliğin iptali için Danıştay'da dava açtı. YÖK uygulamanın laiklik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek katı laikçi ve İslam karşıtlığı görüntüsünü pekiştirdi.