Eğer yeryüzünde olanların hepsini

Her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz

Eğer yeryüzünde olanların hepsini

GÜNÜN AYETİ
 “Eğer yeryüzünde olanların hepsini verseydin yine de onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah Teâlâ onların kalplerini birleştirdi.”(Enfal:63)
     
GÜNÜN HADİSİ
“Herhangi bir kimse Allah yolunda bir kardeş edinirse Allah Teâlâ o kardeşliği edineni cennette bir derece yükseltir. Oysa o dereceye o başka bir ameliyle hiçbir zaman nail olamaz.”(İbn-i Ebi Dünya)

GÜNÜN SÖZÜ
Peygamber Efendimizin(s.a.v) Dilinden Dua
“Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir”

GÜNÜN SÖZÜ
“Kardeş edininiz. Zira kardeş edinmek, dünya ve âhirette, azıktır. Siz cehennem ehlinin şu sözlerini işitmediniz mi? 'Bizim için şefaat edenler ve yakın bir dost yoktur'. (Şuara/100-101)”(İmam Ali (r.a.))