Endülüslü Müslüman Filozof, Alim, Fakih ve Kelamcı İbn Rüşd vefat etti

Endülüslü Müslüman Filozof, Alim, Fakih ve Kelamcı İbn Rüşd vefat etti

Endülüslü Müslüman Filozof, Alim, Fakih ve Kelamcı İbn Rüşd vefat etti

TARİHTE BUGÜN / 10 ARALIK


1198-Endülüslü Müslüman Filozof, Alim, Fakih ve Kelamcı İbn Rüşd vefat etti. Endülüs İslam Medeniyeti’nin sembol ismi haline gelen İbn-i Rüşd, doğu ve batı ilimlerini, İslam ve Eski Yunan Felsefesini, Akli ve nakli ilimleri kendinde toplamış şümullü bir kişiliktir. Onun ölümünü Endülüs’te doğan ilim ve irfan güneşinin batışı olarak yorumlayanlar olmuştur. Aristo’yu kendi zamanına ve sonraki asırlara taşıyan ve tanıtan kişi olarak da İbn-i Rüşd hem doğu, hem de batı tarafından bilinen ve takip edilen bir alimdir.

1898 İspanyol-Amerikan savaşı sonrasında; Paris Barış Antlaşmasıyla Küba, İspanya'dan bağımsızlığını kazandı. Küba Cumhuriyeti Küba Adası, Isla Juventud ve komşu küçük adalardan oluşur. Küba, Kuzey Karayipler'de Karayip Denizi, Meksika Körfezi ve Atlantik Okyanusu'nun kesiştiği yerde bulunur. Küba Amerika Birleşik Devletleri ve Bahamalar'ın güneyinde, Türk ve Caicos Adaları ve Haiti'nin batısında, Meksika'nın doğusunda ve Cayman Adaları ve Jamaika'nın kuzeyinde yer alan sosyalist planlı ekonominin aktif olduğu bir halk devletidir. Küba Karayipler'deki en kalabalık ülkedir. Halkı, kültürü ve gelenekleri bölge yerlileri Taíno ve Ciboney ulusları, İspanyol sömürgeciliği, Afrikalı kölelerin gelişi ve Amerika Birleşik Devletleri'yle ilişkileri gibi pek çok değişik kaynaktan gelir. Ada, etrafındaki sular tarafından ılıklaştırılmış bir tropikal iklime sahiptir. Aynı zamanda Karayip Denizi'nin sıcak suları ve adanın Meksika Körfezi'nin karşısında olması adayı kasırgalara açık hale getirmiştir. 1232.5 km uzunluğundaki Küba Adası yeryüzündeki en büyük 13. adadır.


1906 Theodore Roosevelt, Rus-Japon savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden dolayı, Nobel Barış Ödülü'nü alan ilk Amerikalı oldu.

1948—Birleşmiş Milletler Meclisi, İnsan Hakları Beyannamesi'ni kabul etti. Türkiye İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne kabul oyu verdi. Bununla beraber birçok ülke gibi Türkiye de beyannamenin gereğini yerine getirmedi ve uzun yıllar İnsan Hakları ihlallerinde ilk sıralarda yer aldı. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nun Haziran 1948'de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948'de, BM Genel Kurulu'nun Paris'te yapılan oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir. Bu bildiriyle, yalnızca demokratik anayasalarla tanınan temel medeni ve siyasi haklar değil, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir. İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur.
Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise, bildiriyle getirilen yeniliklerdendir. Tüm bunlara rağmen Birleşmiş Milletler dünya çapında ve çoğu kez devletler eliyle işlenen insan hakları ihlalleri karşısında etkili kararlar alamamakta ve bu sözleşmeler kağıt üzerinde kalmaktadır.

1977 : Toptaş Cezaevi'nde tutuklu TİKKO ve THKO/Acilciler örgütlerine bağlı 9 tutuklu, gardiyanları bağladıktan sonra jandarmaya ateş açarak kaçtılar.

1982 : Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık, Papa suikastından dolayı İtalya'da tutuklu bulunan Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı olduğu iddia edilen Bekir Çelenk, Sofya'da yakalandı.

1988: Öğrenci affı ve üniversitelerde giyim kuşamın serbest bırakılmasına dair yasa TBMM'de tekrar kabul edildi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in veto ettiği öğrenci affı yasası Meclis'te tekrar kabul edildi. Yasa, üniversitelerde başörtüsüne izin veriyordu. Anayasa mahkemesi bu yasayı iptal etmiş ve iptalin gerekçesi, yıllardır tüm kanun ve hakların üzerinde değerlendirilip başörtüsü zulmüne dayanak kılınmıştır.

1995 : Avrupa Parlamentosu’nun 13 Aralık’ta oylanacak Gümrük Birliği anlaşmasından sonra, Türkiye’yi PKK ile masaya oturmaya çağıran bir tasarı görüşeceği kamuoyuna sızdı.

1996  Söylemez çetesi davasının önemli sanıklarından Mehmet Faysal Söylemez, mahkemeye verdiği 36 sayfalık savunmasında, Türkiye’de ki en büyük çetenin, büyük şehirlerdeki kirli parayı ele geçirmek için bir araya gelen Doğruyol Partisi’nden İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve DYP Milletvekili Sedat Bucak çetesi olduğunu ileri sürdü.

1996   DYP Lideri Çiller’in malvarlığının araştırılması hakkında kurulan TBMM Komisyonu’na Hazine tarafından gönderilen bir belgeyle; Özer Çiller’in 1992 yılında ABD’ye transfer ettiğini iddia ettiği 925.000 doların sadece 400.000 doları belgelenebildi.

2002 : Bağcılar Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt`teki seçimin iptaliyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz hakkındaki gıyabi tutuklama kararının durdurulmasının iptali için mahkemeye başvurdu. Bağcılar Sulh Ceza Mahkemesi, Siirt`teki seçimin iptaliyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz hakkındaki gıyabi tutuklama kararının yeniden uygulanmasını kararlaştırdı.Siirt`teki seçimin iptaliyle milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz, hakkındaki gıyabi tutuklama kararının vicahiye çevrilmesi sonucunda tutuklanarak Kartal Cezaevi`ne konuldu.

2004: Irak’ta ölen Amerikan askerlerinin resmi rakamı bini geçti. Irak’ı işgal altında tutan ABD halkın beklenmedik direnişiyle karşılaşmış ve Vietnam’dan sonra en yüksek kaybını vermişti. Bunun verdiği şokla ABD, Irak’ta tam bir canavara dönüşmüş ve sivil asker ayırımı yapmadan tarihin en büyük katliamlarından birini gerçekleştirmiştir.