ENERGİN MANASI NEDİR?

ENERGİN MANASI NEDİR?

ENERGİN: (Tür.) Er. - En olgun, çok olgun.