ERTUĞRUL MANASI NEDİR?

ERTUĞRUL MANASI NEDİR?

ERTUĞRUL: (Tür.) Er. - Dürüst, doğru, yiğit. - Ertuğrul Gazi: Osmanlı hanedanının kurucusu. Osman Bey'in babası.