FADİLE MANASI NEDİR?

FADİLE MANASI NEDİR?

FADİLE: (Ar.) Ka. - (bkz. Fazıl).

FAZIL: (Ar.) Er. 1. Faziletli, fazilet sahibi. 2. Erdemli, faik, üstün. - (bkz. Faik, Fadıl).