FUTBOLUN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

FUTBOLUN TÜRKİYE'YE GELİŞİ

Modern futbolun İngiltere’den çıkarak yayılması sırasında Osmanlı
İmparatorluğu'nun belli başlı ticaret limanlarındaki kentlere yerleşen
İngilizler futbolu ülkemize sokan kişiler olmuşlardır. İstanbul, İzmir,
Selanik futbolun oynandığı ilk 3 şehir olmuştur. Buralarda İngilizler
futbol oynarken Rumlar da onlara katılmışlar ve hem futbol
oynayanlar hem de takımlar önemli sayıda artmıştır. Osmanlı
topraklarında ilk futbol maçının 1875'te Selanik'te oynandığı
bilinmektedir. 1877 yılında ise İzmir’in Bornova çayırlarında futbol
maçları yapılmıştır. Ancak, bu sıralarda Müslüman gençlerin futbol
oynamaları hoş karşılanmayacağı için Türklerin futbol oynamaları için
biraz daha süre geçmesi gerekmiştir. İzmir’de ilk futbol kulübü 1894
yılında İngilizler tarafından kurulmuş ve adı "Football Club Smyrna"
olmuştur. İstanbul’da futbol oynanmaya başlanması ise ancak 1895
yılında Kadıköy ve Moda'da olmuştur. İzmir’den İstanbul’a göçen
İngilizler burada futbol oynamışlardır. Buradaki Rumlar da futbola
merak salmışlardır ve futbol İstanbul’da çok büyük bir hızla
yayılmıştır. 1897, 1898, 1899, 1904 yıllarında İzmir karması ve
İstanbul karması 4 maç oynamışlar ve bunların tümünü İzmir karması
kazanmıştır. 1906 yılında Atina'da düzenlenen "Ara Olimpiyat"ta İzmir
karması ve Selanik Karması yer almıştır. İzmir karması bu turnuvada
2., Selanik karması da 3. olmuştur. İzmir karması İngilizlerden,
Selanik karması ise Rumlardan oluşuyordu.