GAMZE MANASI NEDİR?

GAMZE MANASI NEDİR?

GAMZE: (Ar.) Ka. 1. Süzgün bakış. 2. Çene veya yanak çukurluğu.