'Gazali' Kelimesinin Tahlili

'Gazali' Kelimesinin Tahlili

   Tuhfet'ul-İrşad müellifinin nakline göre İmam Nevevi Gazâli kelimesinin şeddeli olduğunu söylemiştir.

 

İbn'ul-Esir de ayni kanaattedir. Fakat Nevevi et-Tibyân adli eserinde şeddesia olarak nakledip 'Gazal, Tûs'a bağli bir köydür ve Gazâli bu köyde doğmuştur' der.

Bazi kimselere göre Gazâli, Ka*b-ul-Ahbar'm kizi Gazale'nin soyundan gelmektedir. Bundan dolayi da kendisine Gazâli ismi nisbet edilmiştir.
Tarih âlimlerinin nezdinde itimat edilecek rivayet İbn'ul-Esir'in rivayetidir. Bu görüşe göre Gazâli kelimesi şedde ile (Gazzâli şeklinde) okunur. Fakat memleketimizde her nedense tahfif ile (Gazâli şeklinde) okunuyor olduğundan, biz de kelimeyi şeddesiz olarak kullaniyoruz. En doğrusunu Allah bilir!