Gerçekten sen pek büyük bir ahlâk üzeresin!

Gerçekten sen pek büyük bir ahlâk üzeresin!

Gerçekten sen pek büyük bir ahlâk üzeresin!

GÜNÜN AYETİ
“Gerçekten sen pek büyük bir ahlâk üzeresin!” (Kâlem:4)

GÜNÜN HADİSİ
“Kıyamet gününde herhangi bir kulun terazisine konan en ağır şey, takvası ve güzel ahlâktır.”(Ebu Davud,Tirmizi)

GÜNÜN DUASI
Ya Rabbe’l-Âlemin,

Sen  bizleri  var  ettin,  varlığından haberdar ettin, aşkını ve sevgini gönlümüze nakşettin ve bu mukaddes yerde huzuruna  kabul  ettin!  Sana  sonsuz  şükürler  olsun Allah’ım!Bizler  büyük  bir  aşk,  heyecan  ve  vecd  ile  hac görevimizi  yaparak  Senin  rızana  nail  olmaya, ihramımızı  kefen  bilerek,  dünyanın  dört  bir  yanından gelen Müslüman kardeşlerimizle  birlikte  kulluğumuzu sana  arz  etmeye  ve  mahşeriburada  tecrübe  etmeye geldik!

GÜNÜN SÖZÜ
“Dört şey vardır ki, kulu derecelerin en yücesine vardırır, kulun ameli ve ilmi az olsa da... Onlar hilm, tevâzu, cömertlik ve güzel ahlâktır. Güzel ahlâk ise, imanın kemâlidi”(Cüneyd-i Bağdadi)