Gündüzü ise, geçim vakti kıldık

Gündüzü ise, geçim vakti kıldık

Gündüzü ise, geçim vakti kıldık

GÜNÜN AYETİ
“Gündüzü ise, geçim vakti kıldık.”(Nebe:11)

GÜNÜN HADİSİ
“Günahlardan bir kısım vardır ki, onlara ancak kazanç yolunda çekilen üzüntü ve yorgunluklar kefaret olur.Dürüst tüccar kıyâmet gününde sıddîk ve şehidlerle beraber haşrolunur.”(Tirmizi,Hakim)

GÜNÜN DUASI
"Rabbimiz! Bunu (gökleri ve yeri) boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru" (Âl-i İmrân, 3/191)

GÜNÜN SÖZÜ
“Ey oğlum! Fakirlikten helâl kazanç ile korun. Zira fakir olan bir kimseye üç felâket isabet eder:
a)Dini zayıflar.
b)Aklında za'fiyet belirir.
c)Mürüvveti gider. Bu üç felâketten daha şiddetlisi ise, halkın kendisiyle alay etmesidir”(Lokman-ı Hekim)