Akupuntur
Haber detay

                           

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

HİKÂYE

“Shi ji isimli Çin tarihi biyografi kitabında M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan Bian Que isimli gezgin bir doktorun hikâyesinden bahseder.

Guo krallığındaki bir prensin öldüğünü ve cenaze hazırlıkları yapıldığını görür, krala prensi hayata döndürebileceğini söyler, nabız muayenesinde prensin derin koma halinde olduğunu tespit eder ve bai hui (du-20) noktasını iğneleyerek prensin uyanmasını sağlar.”

Hikâye büyüleyicidir. Ölmüş prensi bir iğne ile yaşama döndürmek bir mucize kabul edilse bile buradaki mucize ne doktorun elidir ne de iğnedir. Buradaki asıl mucize prensin bedenidir ki ölüm düşeyinde bile üstelik hiçbir ilaç kullanılmadan basit bir iğne ile tedaviye cevap verip şifaya kavuşmasıdır. İkinci büyük paye Dr.Bian Que’nindir. Bir nabız muayenesiyle teşhisi doğru koyması ve doğru bir noktaya(DU -20) uygun tedavi uygulamasıyla elde ettiği şan ve şöhret onu günümüze kadar taşımıştır.

İnsan gerçek bir mucizedir. Bedeni harika bir sanattır. Doğru müdahalelere cevabı olağanüstüdür.

Çağları aşıp gelen hikâyedeki bu tedavi metodu ise günümüzde de hala çok etkili bir şekilde kullanılan Çin Tıp Sanatının (Traditional Chinese Medicine-TCM) en önemli unsuru olan AKUPUNKTUR ’dur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKUPUNKTUR

WHO(Dünya Sağlık Örgütü) Akupunkturu “İğne, lazer ışınları, elektrik stimülasyonu, kupa, kulak için tohum, iğne ya da manyetik topçuklar, termik stimülasyon, akupres ve ses veya elektrik veya manyetik titreşimler gibi uyarı yöntemleri ile vücuttaki bulunmuş özel noktaların uyarılması suretiyle yapılan uygulamaları ifade eder.” diye tarif eder.

Görüldüğü gibi Akupunktur tedavisinde hastaya dışardan hiçbir ilaç vb. madde verilmez.

Akupunktur, vücuttun kendini yenilenmesini sağlayarak ve enerji akışının düzenleyerek etki eder.

Akupunktur, vücutta akupunktur noktası olarak adlandırılan ve hangi hastalıkta etkili oldukları bilimsel olarak tespit edilmiş bu özel noktalardan birine ya da birkaçına steril tek kullanımlık çelik, gümüş veya altın iğne batırılarak uygulanan bir tedavidir. Sadece hastalıkların tedavisinde değil aynı zamanda estetik amaçlı veya genel sağlık halinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla da uygulanır. Akupunktur tedavisi seanslar halinde uygulanır. Nerdeyse ağrısız olan bu seanslar 20-40 dk sürer.

 Çocuklarda ve iğne fobisi olanlarda Akupunktur noktalarına iğne yerine lazer uygulanır buna da Lazer akupunktur denilir.

Felç geçirmiş hastalarda Akupunktur noktalarına uygulanan iğnelere düşük voltajlı elektrik verilerek Akupunktur etkinliği artırılır. Bu uygulama elektro-akupunktur olarak adlandırılır.

Akupunktur bir tedavi yöntemi olarak genelde tek başına kullanılagelmiştir. Ama günümüzde modern tıp ile diğer alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleriyle birlikte başarıyla uygulama alanları hayli artmıştır.

 

TARİHÇESİ

Çincesi Zhen Jiu olan ve Çin’de 4000 yıldır uygulanan Akupunktur, tedavi yöntemlerinin en eskisi ve en iyi bilinenidir. Latince “acus”(iğne) ve “punctura”(batırmak/delmek) kelimelerinden oluşur. Anlamı noktaya iğne batırmaktır.

 

Bugün dünyanın her ülkesinde uygulanan Akupunktur, kimin tarafından bulunduğu pek belli değildir. Akupunktur hakkında ilk kitap Çin’de Nei King tarafından yazılmıştır. Bu nedenle Akupunktur günümüzde Çin Tıp Sanatı ile özdeşleşmiştir.

1601 Yılında G.Soulin de Morant Akupunkturu Avrupa’ya taşıdı.1823 yılında Lancet’te Akupunktur ile ilgili bilimsel makale yayınlandı.1972 yılında ABD Başkanı Nixon Çin’e seyahati sırasında muhabir James Raston apandisit ameliyatı oldu. Analjezi Akupunktur ile sağlandı. WHO(Dünya Sağlık Örgütü) 1979 yılında Pekin’de Akupunktur sempozyumu düzenledi.

Akupunktur Çin’de doğdu ama bütün dünyaya yayılması Avrupa ve ABD sayesinde oldu. Böylece Hekimlik(bilimsel klinik veriler) ve Hikmet(TAO Felsefesi), Kadim Tıp ile Modern Tıp, Doğu Tıbbı ile Batı Tıbbı, Kanıtta dayalı tıp ile yanıta dayalı tıp aynı noktada buluştu. Bilinen en eski tedavi yöntemi unvanına sahip olan Akupunktur bugün modern tıpta da hak ettiği prestije kavuşmuş durumdadır.

 

FELSEFESİ

 Akupunktur, kimine göre bir din, kimine göre bir felsefi sistem olan Taoizm’e dayanır. Taoizm’de temel fikir varlığın birliğidir(İbni Arabi’nin vahdet-i vücud(Varlığın birliği) inancı gibi). İnsanı,  toplumu ve kâinatı birlikte ele alır ve bunların uyumu ve denge halinin korunması üzerinde durur. Bunu da Yin – Yang Teorisiyle açıklar(Her şey kendi zıttı ile mevcuttur. Bu zıtlık anarşik değil uyum üzerinedir(Fert toplum, yaşam çevre,  Gece gündüz, pozitif negatif, madde enerji gibi).

Taoizm’de EVRENİN OLUŞMASI felsefesi modern fiziğin kuantum mekaniğiyle ortaya attığı big bang(büyük patlama) teorisiyle büyük bir benzerlik taşır( Sema ve arzın henüz şekilleri yoktu. Bu, kararsız ve taayyün (görüntü haline gelmemiş) etmemiş, şekilsiz bir akıcılık hali idi (plazma hali). Bu hale büyük başlangıç denmekteydi. Büyük başlangıç bir kusursuz boşluk üretti. Kusursuz boşluk evreni üretti) . Evren hayat veren enerjiyi üretti (çiy). Hayat veren enerjinin hafif olanları gökleri(Yang) ağır olanları(Yin) ise yeri oluşturdu).

Batı felsefesi doğayı kontrol altına almaya çalışırken Tao felsefesi doğayla uyum içinde yaşamayı öneriyor. Bu bakış açısı geleceğin tıbbı olarak adlandırılan bütüncül tıp yaklaşımına da uygun düşmektedir.