Amellerin yazıldığı defterler üçtür
Haber detay

İslam dininde, amellerin yazıldığı defterler hakkında pek çok hadis mevcuttur. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Hz. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir hadis şöyledir: "Allah Teala, insanların hayatını ve ölümünü belirleyen melekleri yarattı ve onların önlerine amellerinizi yazacakları bir defter koydu."

Hz. Ömer (ra) şöyle söylemiştir: "Her insanın amelleri üç deftere yazılır: Bir defter, yapmakta olduğu işleri yazmak için yanında taşıdığı defterdir; diğeri, ölüm meleği tarafından yazılan defterdir; üçüncüsü ise, Allah'ın onayladığı ve affettiği defterdir."

Hz. Ali (ra) şöyle buyurmuştur: "Her insanın amelleri üç deftere yazılır: bir defterde salih ameller, diğerinde kötü ameller, üçüncü defterde ise niyetleri yer alır. Niyeti iyi olanın salih amelleri yazılır, kötü niyeti olanın kötü amelleri yazılır."

Hz. Aişe (ra) şöyle söylemiştir: "Resulullah (sav) şöyle buyurdu: 'Her insanın amelleri Pazartesi ve Perşembe günleri defterlere yazılır. Her müminin amelleri iyidir. İyilik yapanın ameli iki katına çıkarılır ve kat kat artırılır. Allah, bir kötülük yapana sadece bir kötülük yazar. Eğer kötülük yapana karşılık bir iyilik yapılırsa, Allah yaptığı kötülüğü siler ve bir iyilik yazar.'"

Amellerin yazıldığı defterler üçtür

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Aişe (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Amellerin yazıldığı defterler üçtür.

Bir defter vardır ki Allah ondaki hiçbirşeyi affetmez. Bir defter de vardır ki ondakileri affetmesi Allah'a hiç zor gelmez. Bir defter de vardır ki Allah ondaki hiçbirşeyin karşılığını vermeden bırakmaz.

Allah'ın içindeki hiçbirşeyi affetmediği defter, Allah'a ortak koşmanın kaydedildiği defterdir.

İçindekileri affetmek Allah'a hiç zor gelmeyen defter ise kulun Rabbiyle kendi arasında olan ve nefsine yaptığı zulümlerdir. Terk ettiği bir günlük oruç, kılmadığı bir vakit namaz gibi. Allah dilerse bunu affeder ve cezalandırmaktan vazgeçer.

Allah'ın ondaki hiçbirşeyin karşılığını vermeden bırakmadığı deftere gelince, kulların kendi aralarında yaptığı zulümlerdir. Bunlarda kulların hakları mutlaka biribirlerinden alınır.

(Camiüssağir-4289)

Amel Defterler nedir?

İslam inancına göre, kişinin hayatı boyunca yaptığı tüm ameller, iyilikler ve kötülükler, Allah tarafından bir deftere kaydedilir. Bu kaydedilen deftere "amel defteri" denir. Kıyamet günü, insanlar bu defterlerine göre hesap vereceklerdir. İyi ve hayırlı ameller yapanlar, defterlerindeki kayıtlarının çoğunluğu sebebiyle cennete gireceklerdir. Kötü ve kötülük yapanlar ise defterlerindeki kayıtlarının çoğunluğu sebebiyle cehenneme gireceklerdir. İslam'da amel defteri kavramı, birçok hadiste geçmektedir.

İslam inancına göre, amel defteri kavramı birçok hadiste geçmektedir. İşte bazıları:

Hz. Abdullah İbn Amr İbn el-Âs (ra) şöyle rivayet etmiştir: "Resûlullah (sav) buyurdular ki: 'Beş şeyin gelmesine karşılık kimse, Allah'a kul olarak ibadet etmiş değildir: İleri yaşta geçen ömrü, gençliğiyle malını tüketmesi, hastalığıyla ömrünü harcaması, ölümü beklerken gaflete düşmesi ve amel defterindeki eksiklik.' " (Tirmizi, Zühd 50)

Hz. Abdullah İbn Ömer (ra) şöyle anlatır: "Resûlullah (sav) bir gün yanımıza geldi ve şöyle buyurdu: 'Ey muhacirler, beş şeyin peşinde koşmayın: Hayatı uzatmak için, ilerideki rızka kavuşmak için, hastalık gelmeden önce sağlığı elde etmek için, ölüm gelmeden önce mal biriktirmek için, çare olmadan önce hastalıkları tedavi etmek için. Beş şeyin peşinde koşun: Ölümden sonra verilecek hesaba hazırlanmak, başınızın dönmesine rağmen doğru yolu tutmak, gençken İslam'a hizmet etmek, yaşlılığınızda Allah'ın huzurunda salih amel işlemek ve kötü huy ve alışkanlıklardan kurtulmak.' " (Tirmizi, Zühd 50)

Hz. Aişe (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) şöyle buyurdular: 'Kim bir amel işlerse ona on katı ile yedi yüz katı arasında sevap verilir. Kim de bir günah işlerse o günaha karşılık sevap ve cezası kadar kaydedilir. Kim Allah'a ortak koşarsa onun ameli boşa gider ve o cehennemlik olur. Kim de Allah'a ortak koşmadan diğer bir günah işlerse, Allah dilerse cezalandırır, dilerse de affeder.'" (Buhari, Tevhid 35, Müslim, Zekat 98)

Hz. Enes (ra) anlatıyor: "Resûlullah (sav) şöyle buyurdu: 'Her çocuk İslam'a uygun olarak doğar. Sonra onun anne ve babası onu ya Yahudi yapar, ya Hıristiyan, ya da Mecusi yapar. Yani onu kendi dinlerine göre terbiye ederler. İşte bu çocuk, Müslüman olarak doğduğu gibi, İslam'dan başka bir dine tabi olarak dünyaya gelmez.' " (Buhari, Tevhid 7, Müslim, İman 71)

 İbn Abbas (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:
"Amel defteri altmış cubuktur. Bu defterlerden birisi doğruyu ve iyi ameli yazmak için ayrılmıştır. Başka bir defter de yanlışları yazmak için ayrılmıştır. Diğeri de bazıları affedilebilir bazıları da affedilemez ameller için ayrılmıştır."
(Tirmizi, "Zühd", 52)

Hz. Ömer (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
"Her kim bir hasene (iyi iş) yaparsa onun mükafatı on misli ile yedi yüz misli arasında olur. Allah Teâlâ, bir hasenenin karşılığını on katından yedi yüz katına kadar artırır. Allah Teâlâ yanlış bir iş yapılırsa da bir kusur kaydeder. Şayet kul pişmanlık gösterirse ve yaptığı hatayı telafi edecek bir iyilik yaparsa, Allah Teâlâ bu hata kaydını siler."
(Buhari, "Rikak", 2; Müslim, "Zekat", 88)

Abdullah bin Ömer (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
"Ameller niyetlere göredir. Herkesin niyeti kendine göredir. Kimin hicreti, Allah ve Resulü içinse onun hicreti Allah ve Resulüne aittir. Kimin hicreti dünyalık veya bir kadın peşindeyse, onun hicreti de bunun içindir."
(Buhari, "İlim", 3; Müslim, "Hacc", 131)

Enes bin Malik (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdu:
"Allah Teâlâ, her günahın bir cezası olduğu gibi, her hasenenin de bir mükafatı vardır. Allah'ın verdiği en büyük mükafat ise Cennet'tir."
(Tirmizi, "Tefsir", 60)

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket