BATI'YA YÜZLERCE YIL ÜSTADLIK EDEN İSLÂM BİLGİNİ KİM?
Haber detay

Asıl adı Ebû'l Ali Hüseyn İbn-i Abdullah İbn-i Sina...

980 yılında Buhara yakınlarındaki Afşan'da doğdu. 5-6 yaş­larında iken babası ile Buhara'ya gitti. İlk tahsilini burada yaptı. Matematik, fıkıh, kelâm, mantık, felsefe dersleri aldı. Daha sonra tıbba merak sardı. Çalışmalarında deney ve gözlemlere büyük önem veriyordu. Genç yaşta ünlü bir doktor olup çıkmış­tır. Bir ara Buhara Sultanını yaşlı bir doktorun aracılığıyla teda­vi etti. Mükâfat olarak saraya alındı. Buradaki kütüphaneden büyük istifade etti.

Daha sonraları Hemedan Emîrini tedavi etti. Başarısı dola­yısıyla vezirlikle taltif edildi. Ancak bir mes'eleden dolayı hü­kümdarla arası açıldı.                                       

Kaçıp gizlenmek zorunda kaldı, Meşhur eseri Kanun'u bu sırada yazmaya başladı. Yakalanarak atıldığı hapiste de eserini yazmaya, ilmî çalışmalar yapmaya devam etti. Sonra yine kaç­tı.

Büveyh Emîri Alâüddevle'nin hizmetine girdi. Burada filo­zof ve seçkin âlimlerden teşkil edilen bir ilim hey'etine başkan­lık etmeye başladı. 57 yaşında iken vefat etti.

 

Tıp Sahasındaki Bazı Buluşları
 

İbn-i Sina, yorucu ve sıkıntılı geçen hayatına rağmen 270 kadar eser vermiştir.

Onun en büyük hizmeti tıp sahasında olmuştur. Buluşların­dan bazıları şunlardır:

Aristo ve Galien, kanı ruhun karargâhı olarak belirlemişti. İbn-i Sina ilk defa kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu keşfetti. Küçük ve büyük kan dolaşımlarından söz etti.

Kalbin karıncık ve kapakçık sistemini de yine o keşfetti.

Şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını keşfeden O'dur. İbn-i Sina'nın şeker hastalığı ile ilgili yaptığı açıklama­lar, 700 yıl sonra anademi âlimi Thomas Willis tarafından doğ­rulanmıştır.

İnsanlık, hastalığı teşhis metodunda İbn-i Sina'ya çok şey­ler borçludur. O'nun nabız hakkındaki gözlemlerini modern tıp, geliştirmekten başka bir şey yapmamıştır.

Ameliyatta hastaya uyutucu ilâç vermek de İbn-i Sina'nın keşiflerindendir.

Barsak parazitlerinin keşfi de İbn-i Sina'ya aittir.

İlk filtreleme fikri de İbn-i Sina'ya aittir.

Alkolün steril özelliğinden faydalanarak yaraları cerahatsız tedavi usulünü de, O ortaya koydu. Böylece Hipokrat'tan beri gelen yanlış bir tedavi metodunu düzeltmiş oldu. Artık, ya­ralar, kabuk bağlayıncaya kadar şiddetli ağrılar altında haftalar­ca bekletilmiyor, sterilize edilerek bir gecede iyileştiriliyordu.

Bugün cerrahide kullanılan pek çok âletleri, 1000 yıl önce İbn-i Sina ortaya koymuştur.

İbn-i Sina, ilâçla tedavi vasıtalarının ruhî tedavi vasıtala­rıyla da desteklenmesi fikrindedir. Ruhî tedavinin, hastanın maddî gücünü, hastalığa direncini artıracağını, moralini yüksel­teceğini ileri sürmektedir.

İbn-i Sina, Avrupalılara koruyucu hekimlik ve ilâç bilim sahalarında da asırlarca ustalık ve hocalık yapmıştır.

İbn-i Sina, kadın hastalıkları ve doğum sahasında da yıl­larca otorite olarak kabul edilmiştir.

 

İbn-i Sina'nın Batı'daki Te'siri
 

Batı dünyası, İbn-i Sina'yı büyük üstad sayarlar ve Avicenna diye anarlar. Eserleri, gerek bilgi, gerekse fikir bakımından Batı âlemini çok derin şekilde etkilemiştir. Ve bu etki yüzyıllar boyu devam etmiştir.

Doğumunun 1000. yılı bütün dünyada İbn-i Sina yılı olarak kabul edilmiş, eserleri ve fikirleri yeniden incelemeye alınmış, Unesco tarafından bu konuda seminerler ve sempozyumlar hazırlanmıştır.

Bugün Paris Tıp Fakültesi'nin büyük holünde îbn-i Sina'nın resmi asılı durmaktadır. Bu da O'na verilen değeri göstermekte­dir.

Amerikalı İlimler Tarihi araştırmacılarından Will Durant şöyle demektedir:

"Ortaçağda İbn-i Sina, tıp yazarlarının en büyüğü, Razi en büyük doktor, Beyrunî en büyük astronom, İbn-i Heysem en büyük optik âlimi, Cabır de en büyük kimyager idi."

 

Kaynaklar:
 

Yıllarboyu Tarih, Şubat 1981.

Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi.  Tercüman Bilimler Ansiklopedisi.

Avrupa Üzerine Doğan İslâm Güneşi, Dr. Sigrid Hunke.

Zafer, İbn-i Sina, sayı: 53.

Mehmet DİKMEN

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket