Fatiha Suresi: Anlamı, Okunuşu ve Özellikleri
Haber detay

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, toplamda yedi ayetten oluşur ve Mekke döneminde indiğine inanılır. Okunması ve dinlenmesi en faziletli sure olarak kabul edilir ve halk arasında "Elham Suresi" olarak da bilinir.

Fatiha kelimesi, başlangıç anlamına gelir ve Kur'an'ın ilk suresi olması nedeniyle bu ismi almıştır. Fatiha Suresi, namazlarda okunan dualardan biridir ve Allah'ın varlığı, hâkimiyeti ve tek ilah oluşu ifade edilir. Surenin okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti ve Diyanet Meali gibi detaylar için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınan beş vakit namazda her rekatta Fatiha Suresi okunmaktadır. Bu surede, Allah'ın varlığına ve birliğine, yalnızca Allah'a kulluk edileceğine ve ancak O'ndan yardım isteneceğine, tek hakimin de Allah olduğuna değinilir.

Fatiha Suresi'nin anlamı, Türkçe ve Arapça okunuşu merak edilmektedir. Fatiha Suresi, Kuran-ı Kerim'de birinci sırada ve birinci cüzdedir. Nuzul sırası beşinci olup Mekke'de nazil olmuştur. Ayetleri tam olarak indirilmiş bir suredir. "Fatiha" kelimesi, fethetmek, açmak, başlamak ve ilk anlamlarına gelir. Fatiha Suresi'nde insanların yaratılış amacı ve Allah'ın birliği vurgulanmaktadır. Ayrıca namaz sureleri arasında da yer almaktadır.

Fatiha Suresi Türkçe Okunuşu:

1- Bismillahirrahmanirrahim.

2- Elhamdülillahi Rabbil-âlemin.

3- Errahmânirrahim.

4- Mâliki yevmiddin.

5- İyyâke na'budu ve iyyâke neste'în.

6- İhdinessıratel müstakîm.

7- Siratellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Surede geçen ayetlerin Türkçe anlamları şu şekildedir:

1- Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

2- Hamd (övme ve övülme) âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

3- O, Rahman'dır ve Rahim'dir.

4- Kıyamet gününün sahibi olan Allah.

5- (Ey Rabbimiz!) Ancak sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6- Bize doğru yolu göster.

7- Lütuf ve ihsan ettiğin kimselerin yolunu, gazaba uğrayanların ve sapıtmışların yolunu değil.

Fatiha Suresi, İslam'ın en önemli duası olarak kabul edilir ve beş vakit namazda okunması farz kılınmıştır. Sure, Allah'ın birliği, kudreti ve insanın yaratılış amacına vurgu yapar. Ayrıca, insanların Allah'tan başka bir yaratıcıya kulluk edemeyeceği ve ancak Allah'tan yardım istenebileceği ifade edilir. Surenin sonunda "Âmin" kelimesi ile dua tamamlanır.

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket