GÖKTEN HELVA YAĞAR MI?
Haber detay

"(Yâ Musa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmaya­cağız) demiştiniz de, gözleriniz göre göre sizi yıldırım çarpmış­tı. Ölümünüzden sonra, şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik. Bulutla sizi gölgelendirdik, kudret helvası ve bıldırcın indir­dik, (Verdiğimiz rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin) dedik. Onlar bize değil, fakat kendilerine yazık ediyorlardı."

Peygamberleri katleden İsrailoğulları'na, Allah'ın gökyüzün­den indirdiği "Kudret Helvası" (Menn), Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatılıyor.

Allah, İsrailoğullarını, çölün kızgın sıcağından korumak için üzerlerine bulut göndermişti. Yağmursuz ve bulutsuz çöl; ateş fışkıran ve yalım saçan bir "cehennem" gibiydi. Allah onları serinletmek için bulut göndermiş, yiyecek ve içecek stokları ta­mamen tükenince de gökyüzünden, Kudret Helvası ile bıldırcın indirmişti. Böylelikle, daha önce bir cehennemden farksız olan çöl, onlar için rahatlığın yaşandığı cennet bahçelerine dönüşmüştü. Ancak İsrailoğulları, Allah'ın bunca nimetine karşılık, bir kerecik olsun şükretmeyi, onurlarına yakıştıramanuşlardı.

 

Menn Cizre'de Hâlâ Yağıyor
 

Mardin'in küçük ilçesi Cizre'de ilkbahardan yaza girerken hemen hemen her sene Kudret Helvası yağıyor. Önce gökyü­zünde mütevazı şimşeklerin çaktığını belirten Cizreli Şeyh, Mehmet Bahir Haşimi, gökyüzünden kar yağar gibi helva yağ­maya başladığını, ancak helvanın Cizre'nin sadece ağaçlık böl­gelerine yağdığını söylüyor.

Baldan ve şekerden daha tatlı olduğu belirtilen helva, sadece meşe ağaçlarının yapraklarının üzerine yapışıyor. Helva, özüne zarar verecek yapraklara yapışmıyor. Helvanın, piyasadaki şe­ker ve tatlılara oranla içerdiği asit, oldukça az.

Biz, bu haber üzerine çalışmalarımızı sürdürürken, Bitlis'in Mutki ilçesine de Kudret Helvası'nın yağdığı haberi geldi. An­cak dağlık ve ormanlık bölgeye ulaşmamız mümkün olmadı.

 

Tevrat ve İncil Ne Diyor?
 

Kudret Helvası, Kitab-ı Mukaddes'te de geçiyor. Hıristiyan­lar Kur'an'ın "Menn" dediği Kudret Helvası'na, "Tornana" di­yorlar. Tevrat'ın (Eski Ahit) Sayılar Bölümü, 11. Babındaki ayette şöyle deniliyor:

"Ve mann, kişniş tohumu gibi idi ve görünüşü ak günlük görünüşü gibi idi. Kavm dolaşır ve onu devşirirlerdi ve yer­lerdi ve tencerelerde haşlar ve ondan pideler yaparlardı ve tadı taze yağ tadı gibi idi. Ve geceleyin ordugâh üzerine çiğ indiği zaman üzerine mann inerdi."

Yine Kitab-ı Mukaddes'in Çıkış bölümünde yeralan ayetler de Mann'ın varlığına işaret ediyor:

"Ve vaki oldu ki, akşamleyin bıldırcınlar çıkıp ordugâhı kapladılar ve sabahleyin ordugâhın etrafında çiğ düşmüştü. Ve düşmüş olan çiğ kalkınca, işte, çölün yüzünde, toprağın üzerinde, kırağı gibi küçük, yuvarlak bir şey vardı. Ve İsrailoğulları görüp birbirine dediler: Bu nedir? Çünkü o nedir bilmediler. Ve Musa, onlara dedi: Bu Rabbin yemek için si­ze verdiği ekmektir."

Kudret Helvası'na Hıristiyanlar ve Museviler en az bizim kadar inanıyorlar. Ancak Kitab-ı Mukaddes'e tabi olduklarını söyleyen Yehova Şahitleri, Mann'm hâlâ yağdığına inanmıyor­lar.

Yaklaşık 10 Hristiyan arasında yaptığımız soruşturmada, hepsinin de "Mann"ı bilmesi ve bize bilgi vermesi dikkatimizi çekti. 'Annemden, babamdan ne gördüysem onu yaparım, ona inanırım. Araştırma yapmam. İnsan araştırınca kafası bulanıyor' diyen ve sadece pazardan pazara kiliseye giden bir Hristiyan bile, bize Mann'ın ne zaman ve nasıl yağdığını anlata­bildi. Oysa, İslâm'a inanmış birçok kimseye "Mann"ı söyledi­ğimizde bize inanmadıkları gibi, "Böyle birşey mümkün ola­maz" cevabını verenler hiç de az değildi.

 

Kur'ân'daki Ayetlerin Tefsiri
 

Müfessirler, "Kudret Helvası"nın (Menn) ne anlama geldi­ği konusunda değişik görüşler ileri sürüyorlar. Ali bin Ebu Talha, İbn Abbas'tan naklederek, "Kudret Helvası, onların üze­rine ağaçlara iniyordu ve onlar bu helvadan istedikleri şe­kilde yeyip besleniyorlardı" diyor. Mücahit ise, Kudret Helvası'nın yapışkan birşey bulduğunu belirtiyor. Süddi, "Onlar, (Ey Musa, burada bu şekilde nasıl olacak, bizim için yiyecek nerede?) dediler. Bunun üzerine Allah Kudret Helvası'nı in­dirdi. O zencefil ağacının üzerine düşüyordu" derken, Katade ise, Kudret Helvası'nın onların bulunduğu yere kar iner gibi indiğini, sütten daha beyaz, baldan daha tatlı olduğunu söylü­yor. Katade ayrıca fecrin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan sürede helvanın yağdığını kaydediyor.

 

Sabah'ta Yayınlanan Bir Mektup
 

Kudret Helvası'nı araştırmak üzere Cizre'ye giderken, yolda Sabah gazetesi'nin Melodi ekinde yeralan bir mektup dikkatimi­zi çekti. Mektup aynen şöyle:

"Çocukluğumda yaşadığım olayı hâlâ unutamıyorum, o zamanlar Mardin'in Cizre ilçesinde oturuyorduk. 1965 yılı­nın Haziran ayında birdenbire toz şekerine benzeyen birşeyler yağmaya başladı. Cudi Dağı'nın kavak ormanlarına geniş bir alana yağan bu maddeler bir anda meşe ağaçlarını tamamen kaplamıştı. Hepimiz merakla gidip toz şekerine benzeyen şeylerin tadına baktık. Büyükler bunun kutsal helva olduğunu söylediler. Hatta şeker gibi tatlı olan bu maddeleri toplayıp kilo ile satmışlardı. O zamanlar bunun ne olduğunu pek anlayamamıştım. Sadece büyük bir heye­can ve sevinç yaşanmıştı, Fakat büyüdükçe, o zamanlar şahid olduğum bu olayın olağanüstü bir durum olduğunu farkettim..."

Evet... Tüm dünya Kudret Helvası'nm varlığına inanıyor. İn­giliz Bilim Dergisi Nature Ocak 1981 sayılı nüshasında konuyu işlemiş. Bütün bunlara rağmen Kudret Helvası'nm varlığını ka­bul etmeyen ve alay eden birileri var.

Allah'ın Hz. Musa ve kavmine gönderdiği helva hep yağa­cak... O'nu ve Kur'an'ı inkâr edenlerin başına, belki de, Ebabil kuşlarının getirdiği "taş" misali...

Sebahattin ÇELEBİ Mustafa ÇİMEN

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket