Hadis-i Şerif: Borcunu Ödeme Niyetinde Ölen Kişinin Kefili Resulullahtır...
Haber detay

Hadis-i şerifte, borcunu ödemek niyetiyle ölen kişinin, Resulullah'ın (asm) kefilliğine mazhar olacağı ifade edilirken, borcunu ödemek niyeti taşımayarak ölen kişinin ise günahlarına kefaret olarak alacaklıya verileceği belirtilmektedir.

Bu hadis-i şerif, borçluluğun ahlaki ve toplumsal bir yükümlülük olduğunu vurgulamakla birlikte, aynı zamanda insanların borç alırken dikkatli olması ve borcunu ödeyebilecek durumda olmaları gerektiği konusunda da bir uyarı niteliği taşımaktadır.

İbni Ömer (ra) tarafından rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah (asm) şöyle buyuruyor: "Borç iki kısımdır. Kim borcunu ödemek niyetiyle ölürse, ben onun kefiliyim. Kim ise ödeme niyetini taşımadan ölürse, işte o kimse iyiliklerinden alınıp alacaklıya verilen kimsedir. O gün dinar ve dirhem yoktur." (Camiüssağir-4305)

 

İslam dininde borç alma ve borç verme konuları oldukça önemlidir ve hadislerde de sık sık vurgulanmaktadır. İşte bazı ilgili hadisler:

  1. "Kim, bir müslümana borç verirse, Allah da ona dünya ve ahirette borç verir." (Tirmizi, Büyû, 8)

  2. "Borçlu borcunu ödeyene kadar Allah'a en sevimli olan ibadet, borcunu ödemektir." (Taberani)

  3. "Borç veren kişi, alacağı için ölmüş gibi hesap verecektir." (Tirmizi, Büyû, 11)

  4. "Bir kimse, başkasının borcunu üstlenirse, Allah da onun dünya ve ahiretteki borcunu üstlenir." (Buhari, İman, 3)

  5. "Borçlu borcunu ödemeyene kadar, alacaklı onun üzerinde hakkını kullanabilir. Fakat alacaklı fazla hakkını kullanırsa, zulme düşer." (Ebu Davud, Büyû, 51)

  6. "Bir kimse, borçlu olduğu halde ölürse, Allah Teâla o borçlunun vasiyetini yerine getirir." (Buhari, Cenâiz, 59)

  7. "Borç veren kişi, alacaklı olduğu halde borçlu olanın sıkıntısını giderirse, Allah Teâla da onun dünya ve ahiretteki sıkıntılarını giderir." (Müslim, Zekât, 71)

Bu hadisler, borç alma ve borç verme konularında İslam dininin ne kadar hassas olduğunu göstermektedir. Müslümanlar, borç alırken ve borç verirken bu konulara dikkat etmeli ve dinin öğrettiklerine uygun davranmalıdırlar.

Borç konusuna ilişkin Kuran-ı Kerim'de şöyle buyrulur:

"Allah size borç verdiği zaman, ödenmesi konusunda, size kolaylık sağlamak için ödeme tarihini uzatabilir. Ancak eğer Allah'tan korkar, sadakayı verir ve Allah'a karşı iyi davranırsanız, işte bu sizin için daha hayırlıdır, eğer bilirseniz." (Bakara Suresi, 280)

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket