İKİNDİ NAMAZINDA ŞİFA MI VAR?
Haber detay

"İkindi namazı, kişinin ruh ve bedenine te'sir eden pek çok hastalığa deva olabilir."

İlk bakışta abartılmış gibi görünmesine rağmen bu iddia, Kahire'de düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim'deki tıbbî gerçekler üzerine yapılan "Milletlerarası İslâm Konferansına sunulan bir tıbbî araştırma tebliğinin özüdür.

İkindi namazının deva olabildiği hastalıklar listesinde yer alan isimler şunlardır:

Hipertansiyon, kardionörozis, aşırı şişmanlık, tirozis, habituel abortus (tekrarlayan düşükler), cinsî iktidarsızlık, dismenore (ağrılı âdet görme), psöriyazis, katarakt, astım ve migren.

Sadece ikindi namazının terkedilmesi sebebiyle kişi'ye te'sir eden ciddî hastalıklar var mıdır? Toplantıya bu teori ile gelen Dr. Zübeyr Kerami, buna "kesinlikle evet!" diyor.

Teorisini açıklamak ve buluşunu daha da aydınlatmak için "Arabia" dergisine yaptığı açıklamada Dr. Kerami, İslâm'ı kucaklama kararının sebepleri arasında en başta gelenin, Kur'an'da "salât-ül vusta", ya da orta namaz olarak geçen ve islâm'ın büyük bir mu'cizesi niteliğindeki ikindi namazı olduğunu söyledi. Bu namazdan Kur'an'da iki kere bahse­dilmişti. İlki "Bakara sûresinin 238. âyetidir ki, meâlen: "Na­maz (alışkanlığınızı) ve özellikle orta namazı titizlikle koru­yun) ve Allah'ın huzurunda huşu ile durun" buyurulmaktadır. İkinci âyetin geçtiği "Asr" sûresi ise, bir yeminle başlar: "Velasr; zeval bulan gün hakkı için." Bazı tefsirlere göre buradaki "asr" tabiri ile ikindi namazının vakti kastedilmiştir. "Ne za­man Kur'an'dan bu âyetleri okusam, özellikle niçin ikindi na­mazının belirtildiği hususunda hayrete düşerdim" diyen Dr. Ke­rami bu düşüncesine inandırıcı bir cevap aramakla bir süre uğ­raştı.

Dr. Kerami, Kur'an'da ikindi namazının üzerinde özellikle durulmasının; bu namazın istirahat zamanına rastgelmesi sebe­biyle vaktinde kılınmasının çok zor olduğu gerekçesiyle alâkasını kabul etmedi. Zira O'na göre sabah ve akşam na­mazları da, ikindi namazından kolay değildi.

Dr. Kerami'nin, bulduğu sebeplerden en önemlisi, beyinde bir merkez olan vücudun biyolojik saati ile ikindi namazı arasındaki senkronizmdir (eş zamanlılık). Acil bir durumla karşı karşıya kalındığında gerekli reaksiyonları başlatan kortizon ve adrenalin isimli başlıca iki hormonun ağırlığı bilinmektedir. Bu iki hormon, biyolojik saat içerisinde farklı zamanlamaya sahip­tir. İlk plânda bize gerekli olan adrenalindir.

Dr. Kerami, adrenalin te'sirlerini özetle şöyle sıralıyor: "Adrenalin nabzı hızlandırır, kan damarlarını daraltır, aşırı kan basıncına, aşırı ter ve tükrük salgısına sebep olur, kanda alyu­varların sayısını artırır, kanamayı durduran pıhtılaşmayı hızlan­dırır, ihtiyaç duyulduğunda bütün vücudu devamlı ve güçlü bir aktiviteye hazırlar ve sonunda bütün fonksiyonlar için vücudu normal durumuna (eski haline) getirir."

Ancak adrenalinin tehlikeli bir tarafı da vardır. Yüksek ge­rilim ve tekrarlayan korku, "psikosomatik" diye adlandırılan ciddî hastalıklara sebep olabilir. (Gerilim ve korku anlarında adrenalin salgısı çok miktarda artmaktadır. Bunun devamlılığı ya da sıkça tekrarı "psikosomatik hastalıklar" diye bilinen bir grup hastalıklara yol açabilir.) Tehlike ve keder gibi durumlar, daha önce bahsedilen reaksiyonları husule getirir.

Dr. Kerami: "Kandaki adrenalin artışının, yukarıda sayılan bütün hastalıklara (hipertansiyon, kardionörozis vb.) yol açan en önemli faktör olduğunu bulduk." diyor. Bunda en önemli nokta, ikindi namazının bu hormon üzerine nasıl bir te'sir yaptığıdır. "Bu namaz, gerçekten büyük bir te'sire sahip" di­yen Dr. Kerami, "İkindi namazı, sayılan hastalıklara sebep olan adrenalin isimli hormonun miktarının düşürülmesine yardım eder" dedikten sonra şöyle ilâve ediyor: "Bu hormon kandaki en yüksek seviyesine öğleden sonra saat 3.00 ilâ 4.00 civarında, yani ikindi namazı vaktinde ulaşır."

"İkindi namazı, beynin bir merkezi olan hipokampusu uyararak bir gevşeme (rahatlama durumu) hâsıl eder" ve bu sırada parasempatik sistem uyarılıp sempatik sistem baskı altına alınır. Bu olay, sempatik sistemin aktif olduğu vakitte, diğer bir ifâdeyle ikindi namazı vaktinde olursa büyük önem kazanır. "Sinir sisteminin çoğu kere birbirine zıt yönde çalışan iki kısmı olan sempatik ve parasempatik sistemlerden ilki, yu­karıda sözü edilen adrenalin vb. hormonlar vasıtasıyla iş gören bir sistem olup özellikle tehlike ve stres durumlarında vücutta hâkim hâle geçer. Parasempatik sistem ise, vücudun normal fonksiyonlarının devamında rol oynar. (Sempatik sistemin te'sirinin uzun sürmesi, ya da sık sık tekrarlamasının psikosomatik hastalıklara yol açtığını yukarıda söylemiştik.)

Dr. Kerami'nin vardığı sonuç şudur: "Bu namaz ruhî fay­dalar yanında kişiye tıbbî bir korunma da te'min etmekte­dir."

Arabia'dan Tere: Dr. Tevfik ÖZLÜ

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket