Kalıcı ve geçici dövme yapmanın hükmü nedir?
Haber detay

Dövme yapmak, Allah'ın yarattığı güzel şekli değiştirmek anlamına geldiği için çirkin bir davranıştır. İslam dininin insan tabiatına uygun olduğu düşünüldüğünde, insanların tabii hallerinden uzaklaşmamaları istenir. Ayrıca, Allah'ın yarattığı tabii güzelliğin üzerinde bir güzellik var mıdır sorusu da gündeme getirilir.

Dövme yaparken kullanılan maddelerin dinen necis sayılan maddeler arasında bulunması durumunda, dövme de bu hükme dahil edilir. Bu durumda, eğer dövme giderilebiliyorsa giderilmelidir. Ancak, giderilemeyen durumlarda ise bırakılabilir. Abdest ve gusülde ise derinin üstünün yıkanması yeterlidir, bu nedenle dövmenin abdeste veya gusle mani olması söz konusu değildir.

Dövme, günümüzde de birçok ülkede yapılmakta olan bir uygulamadır. Ancak, insanların ruh ve ahlak güzelliğinin değerini kavramamaları, çürüyüp toprak olacak bedenlerini süslemeye odaklanmaları çarpıcı bir durumdur. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde böyle bir günah işleyen insanların tövbe ederek Allah'tan mağfiret dilemeleri gerekir.

Eski çağlardan türlü şekillere bürünerek zamanımıza kadar gelen dövme geleneği bugün bile garip şekillerde sürmektedir. Cahiliye devirlerine ait ilkel bir süs halinde kalması yirminci yüzyıl mantığına daha çok yakışacak dövme; Mısırlılar'ın mumyası, Asurlular'ın örgü sakalı gibi, tarih yapraklarında birer hatıra gibi kalmamış, garip bir ilgi ile günümüze kadar gelmiştir. Dövmecilikte Japonlar oldukça ileridirler. Onlar bu işi güzel sanatların bir dalı olarak kabul etmişlerdir.

Dövme, domuz yahut balık ödü, is karası, susam yağı gibi ilaçlarla yapılır. İşlem sırasında kişi büyük bir ızdırap duyar. Büyük boyda dikiş iğneleri yanyana dizilerek bir deste halinde bağlanır. Beğenilen resim ve şekil çizilir, sonra bu iğne destesi o şekil üzerine bastırılarak zımbalanır. Bu cılk yaranın üstüne renk verici madde sürülüp bezle sarılır. Renk maddesi yukarıda saydıklarımızın dışında normal boya veya kara barut olabilir. Genellikle barut ve çin mürekkebi kullanılır. Dövme iğnelerinin acısı bittikten sonra yaranın acısı başlar. İğnelenen yer şişer, iltihap yapar, tıpkı normal bir yara gibi işler ve kabuklanır. Bir de cilt altına yabancı bir cisim gömerek yapılan dövme vardır ki, buna en fazla Eskimolar'da, Çukçiler'de Gurdenlandlılar'da ve İtalya'nın bazı bölgelerinde rastlanır.

Veşm; hem eziyet, hem de Allah'ın yarattığı güzel sûreti değiştirip bozmak olduğu için çirkin bir harekettir. İnsanları bu kötü işe teşvik eden şeytandır. Cenâb-ı Hak bu durumu şöyle özetliyor: "Şeytan dedi ki: Elbette senin kullarından belli birtakımı alıp onları saptıracağım. Onlara kuruntu kurduracağım, develerin kulaklarını yarmalarını emredeceğim, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim. " (en-Nisâ, 4/119) Hz. Muhammed (s.a.s.) "Allah'u Teâlâ dövme yapan ve yaptırana kaşlarını incelten ve güzellik için dişlerini törpüleyip Allah'ın yarattığı şekli değiştiren kadınlara lânet etmiştir. " (İbn Hacer el-Heytemî, ez-Zevacir, Mısır 1970, I, 141) demiştir.

İslam dininde vücuda dövme yapmak haram sayılmamakla birlikte, insan tabiatına aykırı olduğu ve bedenin zarar görmesi gibi olumsuz sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle tavsiye edilmez. Ayrıca, İslam dininde insanın bedeni ve ruhu bütün olarak değerlendirilir ve bedenin yaratan Allah'ın eseri olduğu vurgulanır. Bu nedenle, bedenin bozulması veya değiştirilmesi çirkin bir hareket olarak kabul edilir. Hz. Muhammed'in hadislerinde, Allah'ın yarattığı şekli değiştirmek amacıyla yapılan dövme yaptıran ve yaptıranlara lânet edildiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, bazı toplumlarda ve kültürlerde dövme yapmak yaygın bir uygulama olarak kabul edilir ve farklı anlamlar taşır. Özellikle son yıllarda dövme yapmak bir moda haline gelmiştir. Ancak, yapılan dövmenin kalıcı bir etkisi olduğu ve geri dönüşü olmadığı unutulmamalıdır. Ayrıca, yapılan dövmenin ne anlama geldiği ve hangi amaçla yapıldığı da önemlidir. Özellikle, toplumda kabul görmeyen veya ahlaki değerleri zedeleyen dövmelerden kaçınılmalıdır.

Sonuç olarak, dövme yapmak veya yapmamak kişisel tercihlerle belirlenebilecek bir konudur. Ancak, İslam dininin öğretileri ve insan tabiatına uygunluğu göz önünde bulundurularak, dövme yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği iyi düşünülmelidir. Ayrıca, yapılan dövmenin kalıcı bir etkisi olduğu unutulmamalı ve doğru karar vermek için iyi bir düşünme süreci geçirilmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dövme fetvası

2021 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bir fetvada, dövme yaptıranların dövmelerini silmeleri ve mümkün olmadığı durumlarda Allah'tan bağışlanmayı dilemeleri önerilmiştir. Fetvada, İslam'ın insan bedenine saygı duyduğu ve bedenin tahrip edilmesine karşı olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca dövmenin abdest ve gusle engel teşkil etmediği ancak dövme malzemelerinin dinen necis kabul edildiği de belirtilmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yayınladığı fetvada, dövme yaptırmak dinimizce yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun altına ulaşmasına engel olmayacağı için gusül ve abdeste engel olmadığı belirtilmektedir. Vücudunda dövme bulunan bir kişinin, mümkünse sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle dövmesini ortadan kaldırması gerektiği ifade edilirken, bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlanma dilemesi ve yaptığına pişmanlık duyması istenmektedir. Geçici dövmelerin ise, yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapıldığından, suyun deriye ulaşmasına engel olacağı için gusül ve abdeste engel teşkil ettiği belirtilmiştir.

Bu nedenle, dövme yaptırmak dinen yasaklanmış bir eylem olarak kabul edilir ve dövme yaptırmak günah olarak nitelendirilir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, geçici dövmeler gusle ve abdeste engel olabilirken, kalıcı dövmelerin ise bu etkisi yoktur.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yeni fetvası, vücudunda dövme olan kişilerin dövmelerini kaldırmalarını önerirken, bunun mümkün olmaması durumunda Allah'tan bağışlanmayı dilemelerini tavsiye etmektedir. Bu bağlamda, dövme yaptırmayı düşünen veya zaten dövme yaptırmış olan kişilerin, dinen yasaklanmış olan bu eylemi yapmaktan kaçınmaları önerilir.

Diyanetin tam metni

Dövme yaptırmak günah mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu konuyla ilgi yeni bir fetva yayınladı.

Fetvada, "Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa, Allah'tan bağışlama dilemelidir" denildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasında şu ifadelere yer verildi:

"Dövme yani vücuda iğneler batırarak deri altına boya zerk etmek sureti ile deri üzerinde çeşitli şekiller oluşturmak dinimizce yasaklanmıştır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur, 'Dövme yapan ve yaptıran kadınlara, kaş ve yüzlerinden tüy yolan ve yolduranlara, dişlerini seyreltip inceltenlere ve bu şekilde Allah’ın yarattığı şekli değiştirenlere Allah lanet etmişti.' Dövme yaptırmak yasaklanmış olmakla birlikte, deri üzerinde suyun alta ulaşmasına engel olacak bir tabaka oluşturmadığı için gusül ve abdeste engel değildir."

GEÇİCİ DÖVME GUSÜLE ENGEL

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Dövme yaptırmak, abdeste veya gusle engel midir?" ve "Kalıcı dövme ile geçici dövmenin bu konudaki hükmü aynı mıdır?'' soruları üzerine, şu yanıtı verdi:

"Vücudunda dövme bulunan bir kimse mümkünse, sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle onu ortadan kaldırmalıdır. Bu mümkün olmazsa Allah'tan bağışlama dilemesi, yaptığına pişmanlık duyması gerekir. Yapıştırma yöntemi ile deri üstüne yapılan geçici dövme ise suyun deriye ulaşmasına engel olacağından gusül ve abdeste engel olur."

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket