KUR'AN'DA HİTAPLAR GENELLİKLE NİÇİN ERKEKLEREDİR?
Haber detay

Kur'ân ve hadîslerde geçen İslâmî emir ve yasaklar, dünya ve âhirete ait vaadler, herhangi bir istisna yapılmadığı sürece hem erkekleri, hem de kadınları kapsar. Bunların erkeklere ait yüklem ve zamirlerle ifade edilmiş olmaları önemli değildir. Bu, hem Arapça, hem de İslâm hukuk metodolojisi bakımından böyledir.

Erkeklere hitap eden bir emir veya yasağın, ayrıca ka­dınlar için de tekrar edilmesi gerekmez. Çünkü bu, ifade ettiğimiz gibi Arap dilinin ve hukuk mantığının bir gereği ol­duğu gibi, Kur'ân'm kendisine has üslûbu ve ifade mantığı­nın da bir gereğidir. Zira Kur'ân, herşeyden önce mü'min er­keklerle mü'min kadınları, birbirlerinin dostları ve velileri ola­rak ilan eder:                                                     

"İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin velîsidirler. Onlar, iyiyi emreder, kötüyü önlerler. Namaz kılar, zekât verirler ve Allah Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah merhametle muamele edecektir. Doğrusu Allah, gücü­nün önüne geçilemeyen ve herşeyi yerli yerince yapan­dır."

Nitekim bu âyet-i celilede, "Onlar iyiyi emrederler, kötü­yü önlerler" sözü ve âyetin sonuna kadar diğer fiiller ve za­mirler, hep erkekler için kullanılan ifadelerdir. Buna bakarak, bu âyetin kadınları dışta bıraktığını söylemek mümkün mü? Ha­yır.

Kur'an, açıkça hem inanan erkeklere, hem de inanan kadın­lara cennetin güzelliklerini ve nimetlerini va'detmiştir. Nitekim Tevbe Sûresi 72. âyette şöyle buyurulmuştur:

"Allah, inanan erkeklere ve inanan kadınlara içlerinde ebedî kalacakları, altlarında ırmaklar akan Cennetler (bah­çeler) ve Adn Cennetleri'nde hoş meskenler va'detmiştir. Ve ayrıca onlara, en büyük nimet olarak Allah'ın hoşnutluğu var. İşte bu büyük başarıdır."

Kısaca belirttiğimiz bu esaslardan anlaşılmaktadır ki, Kur'ân-ı Kerim'in kadını ihmal ettiği, muhatap olmadığı iddiası yanlıştır.

Ancak, "Cennette erkeklere temiz kadınlar va'dedildiği halde kadınlara erkeklerin va'dedilmediği" söylenerek tenkit konusu yapılırsa, buna verilerek cevap şudur:

Bu dünyada ve âhirette, bir kadının kocası dışında çeşitli erkeklerle düşüp kalkması isteniyorsa, bu sağduyusunu yitirmemiş insan için iğrenç bir istektir. Mü'min bir kadın, öbür dün­yada da yalnızca kendi eşiyle birlikte olmayı yeğleyecek ve burada olduğu gibi temiz ve iffetli bir hayat sürecektir.

Esasen bu konu kadın ve erkeğin ruhî ve fizikî yapısıyla alâkalı olduğu için, bu açılar gözardı edilmeden ilmî olarak dü­şünülecek ve ahlaken düşük, hasta ruhlu ekstra kişilerce anlaşılamayacak bir konudur. Konu biraz da, insanla hayvanı birbirin­den ayırma meselesidir.   .

İslâm sadece erkeklerin dini değil. Kur'ân sadece erkeklere hitap etmiyor. Kur'ân-ı Kerîm'de kadınlara has uzunca bir sûre vardır: (Nisa sûresi). Kur'ân'da bazı kadınlara da Allah'ın vahiy (ilham) gönderdiği zikredilir. [383]"Kadınlar erkekle­rin şakîkidirler." "Şakik" tam ortadan ikiye bölünen bir bütü­nün bu eşit parçalarından her biridir. "Kadın olsun erkek ol­sun, kim iyi işler yaparsa cennete girecektir." [384]"Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler..." "Erkeklerin kazandıklarından bir payı olduğu gibi kadınların da kazandıklarından bir payı var­dır." [386]

Kur'ân'da kadın ya da dişi anlamına gelen "nisa, nisve, imrae, ünsa" kelimeleri türevleriyle beraber 85 defa, erkek anla­mına gelen "racul, zeker, mer'" kelimeleri de yine türevleriyle beraber 86 defa geçmektedir.

"insan" kelimesinin kadını kapsamadığını söyleyen hiç bir İslâm âlimi, hatta Müslüman yoktur.

Genele hitap ederken Arap dilinin gereği, ya eril (müzekker), ya da dişil (müennes) bir kalıpla hitap edilecektir. Sosyal hayatın bütün yüküyle erkeklerin omuzunda olduğu bir toplum­da eril kalıbın seçilmesinden normal ne olabilir? Üstelik bu dil Araplar'ın İslâm'dan önce de konuştukları dildir. Onlar o zaman da böyle konuşuyorlardı. Kendi dilleriyle gelen Kur'ân'ın, bu di­li bozması düşünebilir mi? Aynı özellik tamamen Fransızca'da ve kısmen İngilizce'de de vardır. Aynı iddiayı onlar için de söy­leyebilir misiniz?

Dr. Faruk BEŞER

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket