Müminin Özellikleri ve Sabır... Müminlerin Özellikleri ve Hayatı Hakkında Hadisler
Haber detay

Daha sonra, Müslim'in bir hadisi aktarılıyor ve bu hadiste, müminin her hali için bir hayır sebebi olduğu vurgulanıyor. Sevinecek olsa şükreder, başına bela gelecek olsa sabreder ve her durumda hayrın peşinden koşar. Bu özellik sadece müminde bulunuyor.

Son olarak, Hz. Ali'den bir güzel söz aktarılıyor ve insanlara öyle davranılması gerektiği belirtiliyor ki, düşmanlar bile ölümüne ağlasın. Bu da insanların birbirine olan saygısı ve sevgisinin önemine işaret ediyor.

Bismillahirrahmanirrahim

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele.
(Bakara – 155)

“Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim)

İnsanlara öyle davranınız ki, düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. (Hz. Ali)

Müminlerin Özellikleri ve Hayatı Hakkında Hadisler

Sabır ve Şükür Üzerine Hadisler

 

 • "Şükreden kimse, Allah'ın nimetlerini arttırır." (Sahih Muslim)

 • "Sabır, imandan ayrılmaz." (Sahih Bukhari)

 • "Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur." (Sahih Muslim)

 • "Allah, sabredenlerle beraberdir." (Sahih Bukhari)

 • "Şükreden kimse, Allah'ın sevgisine mazhar olur." (Sahih Muslim)

 • "Kim sabrederse, Allah da ona yardım eder." (Sahih Bukhari)

 • "Sabır, Allah'ın yardımının en güzeli ve en kesinidir." (Sahih Bukhari)

 • "Allah'ın nimetlerine şükreden kimse, nimetlerin artmasını sağlar. Nimetlerin artmasını sağlayan ise, Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanır." (Sahih Muslim)

 • "Sabır, zorunlu hale geldiğinde en güzel seçenektir." (Sahih Bukhari)

 • "Allah'ın nimetlerine şükreden kimse, şükrettiği nimetlere daha çok sahip olur." (Sahih Muslim)

İyilik Yapmanın Önemi Hakkında Hadisler

 1. “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet vermesin.” (Buhari, Muslim)

 2. “Sizden biriniz, kendisi için istediğini mü’min kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz.” (Buhari, Muslim)

 3. “Allah yolunda yürümek, bir yıl oruç tutmaktan, gece gündüz ibadet etmekten daha hayırlıdır. Kim Allah’ın yolunda bir adım atarsa, Allah da ona cennette bir yer hazırlar.” (Buhari, Muslim)

 4. “Bir mü’minin diğer bir mü’min için istediği şey, kendi için istediği şey gibidir.” (Müslim)

 5. “Kim bir mü’mini sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü sıkıntıdan kurtarır. Kim bir mü’mini mahrumiyetten kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü mahrumiyetten kurtarır.” (Buhari, Muslim)

 6. “Size öyle bir şey söyleyeceğim ki, onu yaptığınızda Allah, sevabınızı artırır: Sizden birinizin herhangi bir işi olursa, o işi iyi yapmasını sağlayın.” (Buhari)

 7. “Sana hiçbir iyiliği olmayacak insanlara bile iyilik yap. Senin için bir iyilik olmayacak insanlara bile güler yüz göster.” (Tirmizi)

 8. “Yaratan Allah’a yaptığı işte güzel davranan, yaratılanlara da güzel davranmış olur.” (Tirmizi)

 9. “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikeye sokmaz, onu yüzüstü bırakmaz. Kim bir müslümanın bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da onu kıyamet günü sıkıntıdan kurtarır.” (Buhari, Muslim)

 10. “Bir müslümanın müslüman kardeşine zulmetmesi, onun için yeterli bir kötülüktür.” (Tirmizi)

Dünya Hayatı ve Ahiret Hayatı Hakkında Hadisler

 1. "Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir, ahiret yurdu ise gerçek hayattır. Keşke bilselerdi." (Ankebut 64)

 2. "Dünyaya her gelen, mutlaka gidecektir." (Tirmizi, Zühd 55)

 3. "Dünya hayatı, ahiret hayatına kıyasla, düşünüldüğünde hiçbir şey değildir." (Müslim, Zühd 64)

 4. "Dünya hayatı, yağmur damlasının denize düşmesi gibidir; bir süre görünür, sonra kaybolup gider." (Tirmizi, Zühd 48)

 5. "Dünya hayatı, bir ticaretten başka bir şey değildir." (Tirmizi, Zühd 9)

 6. "Dünya hayatı, ölümden başka bir şey değildir." (Buhari, Rikak 3)

 7. "Dünya hayatı, ahirete hazırlanmak için bir tarlaya benzer; insan, ne ekerse onu biçer." (Müslim, Zühd 56)

 8. "Dünya hayatında, her ne kadar yaşam süresi uzun olsa da, mutlaka ölüm gerçekleşecektir." (Tirmizi, Zühd 50)

 9. "Dünya hayatı, sizi aldatmasın; ahiret hayatınızı unutmayın." (Müslim, Zühd 63)

 10. "Dünya hayatı, yorucu bir yolculuk gibidir; azığı olan, yolculuğunu daha iyi tamamlar." (Tirmizi, Zühd 48)

Kardeşlik ve Birlik Üzerine Hadisler

 1. "Müslümanlar kardeştir, birbirlerine zulmetmezler, yardım ederler." - Sahih Bukhari

 2. "Müminler bir vücudun azaları gibidirler. Vücudun bir azası rahatsız olunca bütün vücut ağrı duyar." - Sahih Bukhari

 3. "Müminler arasında merhamet ve şefkat duygusuyla muamele edenler, Allah da kendilerine merhamet ve şefkatle muamele eder." - Tirmizi

 4. "Müminler birbirlerini sevmede, saygıda ve yardımda bulunmada bir vücut gibidirler. Vücudun bir azası rahatsız olunca bütün vücut ağrı duyar. Sevgi ve saygı konusunda birbirlerine yardımcı olurlarsa, diğer müminler de onlara sevgi ve saygı ile yaklaşırlar." - Sahih Muslim

 5. "Müminlerin birbirleriyle sevgi ve birlik içinde olmaları, bir binanın tuğlalarının birbirine kenetlenmesi gibi sağlamdır." - Sahih Bukhari

 6. "Bir mümin, diğer bir mümine bir iyilik yaparsa, Allah da ona sevabını verir. Bir mümin, diğer bir mümine bir kötülük yaparsa, Allah da ona cezasını verir." - Tirmizi

 7. "Müminlerin kardeşliği, bir yapıdaki tuğlaların birbirine kenetlenmesi gibi sağlamdır." - Sahih Bukhari

 8. "Müminler birbirleriyle sevgi, saygı, hoşgörü ve merhamet içinde yaşamalıdırlar. Kim bir mümine yardım ederse, Allah da ona yardım eder. Kim bir mümine kolaylık sağlarsa, Allah da ona kolaylık sağlar." - Sahih Muslim

 9. "Müminler arasındaki birliği korumak, Kabe'nin duvarlarını korumaktan daha önemlidir." - Tirmizi

 10. "Müslümanlar kardeştir, onun için aranızı düzeltin." (Buhari)
 11. "Müminler birbirlerini sevmede, merhamette ve sempatide bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvu hastalanınca diğer uzuvlar da uykusuzluk ve hararet içinde onu ziyaret ederler." (Müslim)
 12. "Müslümanların iman noktasında birbirlerine yardımları, dayanışmaları ve muhabbetle bağlı olmaları, bir bina gibi birbirini tamamlayan tuğlalar gibidir." (Buhari)
 13. "Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beş şeyden ibarettir: Selamını almak, hastasını ziyaret etmek, cenazesine gitmek, davetine icabet etmek ve aksırınca ona ‘yarhamukellah’ demek." (Müslim)
 14. "Allah yolunda bir araya gelen müminler, birbirlerini sevdikleri, birbirlerine merhamet ettikleri ve birbirleriyle yardımlaştıkları ölçüde, kıyamet gününde Allah'ın şemsiyesi altındadırlar." (Müslim)
 15. "Kim, bir mü'mine bir meselesinde yardımcı olursa, Allah da ona dünya ve ahirette bir meselesinde yardımcı olur." (Tirmizi)
 16. "Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin, kardeş olun. Ey Allah'ın kulları, birbirinizin kardeşisiniz. Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu kıskanmaz, onu terk etmez." (Buhari)
 17. "Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız." (Müslim)
 18. "Müslümanların meseleleri öyle bir güneş gibi birbirine yaklaşınca, o meselelerin arasında gölgeler kalmaz." (Tirmizi)
 19. "Müslümanın müslümana altı hakkı vardır: Selam vermek, hastayı ziyaret etmek, cenazeye gitmek, davete icabet etmek, aksıranın yarhamını almak ve hapiste olanı ziyaret etmek." (Buhari)

Allah'ın Sevgisi ve Korkusu Hakkında Hadisler

 1. "Allah'ı sevmenin en büyük işareti, Allah'ın sevgisini kazandıracak ameller işlemektir." (Tirmizi)

 2. "Allah'ın rızası için seven kimse, seveninin gönlündeki kırgınlığı hoş görmeli ve sabretmelidir." (Tirmizi)

 3. "Kim Allah'a karşı korkulu olursa, O da onun için her korktuğundan emin kılar." (Tirmizi)

 4. "Allah'ı seven ve sayan kimse, Allah'ın kendisi için sevdiği kullarını sever." (Buhari)

 5. "Bir mümin Allah'a korkusu sebebiyle günah işlemekten kaçınır." (Tirmizi)

 6. "Allah'ın korkusu yüreklere bir nur saçar, nimetlerini çoğaltır ve günahlardan arındırır." (Tirmizi)

 7. "Allah'tan korkmak, insanların gazabından korkmaktan daha iyidir." (Tirmizi)

 8. "Allah'ın korkusu, kalplerde bir enginlik ve ferahlık yaratır." (Tirmizi)

 9. "Allah'tan korkan, O'na teslim olan ve O'na güvenen bir kimse, her türlü zorluk ve sıkıntıda Allah'ın yardımını görecektir." (Tirmizi)

 10. "Allah'tan korkun, çünkü O, günahları bağışlar ve fazlasıyla ödüllendirir." (Tirmizi)

İmanın Şartları ve Önemi Hakkında Hadisler

 1. İmanın şartları: "İman seksendir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmek" (Buhari, Müslim)

 2. İmanın Önemi: "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun." (Buhari)

 3. İmanın amellerle tamamlanması: "İman etmek güzel ama, amel ile tamamlanır." (Taberani)

 4. İmanın kalbin tezkiye edilmesi: "Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Ra'd, 28)

 5. İmanın sahihliği: "Bir mü'min, kendisi için sevdiği şeyi (inanç, davranış vb.) kardeşi için de sevmedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz." (Buhari, Müslim)

 6. İmanın korunması: "Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yüzüstü bırakmaz, onun kanını, malını korur." (Buhari, Müslim)

 7. İmanın belirtileri: "Mü'min, insanların sevdiği ve güvendiği kişidir. Kendisine güven verir, yalan söylemez, sözünde durur." (Tirmizi)

 8. İmanın etkileri: "Kendisinde iman bulunan bir kimse, her ne zaman sıkıntı veya musibetle karşılaşsa sabreder ve sonunda mutlaka hayırla karşılaşır." (Buhari)

 9. İmanın değeri: "Şüphesiz iman, azap ve kederden koruyan bir kalkandır." (Tirmizi)

 10. İmanın yüceliği: "İmanın dereceleri vardır. Kimin imanı en üstün derecedeyse, onun ahlakı da öyle olur." (Tirmizi)

Sünnet ve Hadislerin Önemi Hakkında Hadisler

 1. “Siz benden sonra sünnetim ve sünnete uyacak birileri olacaktır. Onlara sarılın. Sakın nefislerinizin arzularına uymayın, benim sünnetimden sonra bid'atları oluşturmayın, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına sımsıkı sarılın” (Tirmizi, İlm 16).

 2. “Size iki şey bırakıyorum, Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. İkisine sarıldığınız sürece asla sapıtmazsınız” (Müslim, Fedail 65).

 3. “Kim benim sünnetimle amel etmezse o benden değildir” (Buhari, İ'tisam 2).

 4. “Kim benim sünnetimle amel ederse, benimle beraberdir. Kim de bana karşı gelirse, benden uzaktır” (Tirmizi, İlm 16).

 5. “Sizden sonra ümmetimin içinde ihtilaf olacak. Siz o zaman benim sünnetimle amel edin” (Müslim, İman 1).

 6. “Bir iş yaptığınızda, sünnetime uygun yapın” (Tirmizi, İlm 16).

 7. “Sünnetimle amel etmek, bana ittiba etmek demektir” (Tirmizi, İlm 16).

 8. “Kim benim sünnetimle amel etmezse, o cehennemliklerdendir” (Tirmizi, İlm 16).

 9. “Sizden birisi bir iş yapmak istediğinde, benim sünnetime uysun” (Ebu Davud, Edeb 88).

 10. “Benim sünnetimle amel eden, cennete girecektir” (Tirmizi, İlm 16).

Allah'ın Rahmeti ve Mağfireti Hakkında Hadisler

 1. "Ey insanlar! Sizler mutlaka günah işleyeceksiniz. Fakat günahların en hayırlısı, tövbe edenlerdir." (Tirmizi, Tefsir, Bakara 2/217)

 2. "Ben, günahları bağışlamaya gücü yeten Allah'a sığınırım." (Tirmizi, Deavat 119)

 3. "Allah, kullarının günahlarını bağışlayandır. O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir." (Bakara, 2/173)

 4. "Allah, rahmetinin yüz bölümünden doksan dokuz bölümünü dünya ve ahiret için ayırmıştır. Ancak yüzde biri dünya için kalmıştır. İşte bu yüzde bir sebebiyle anne kucağındaki yavrusuna merhamet eden bütün yaratıklar arasında en merhametli olanı, böylece onlara merhamet eder." (Buhari, Tefsir, Bakara 2/208)

 5. "Allah'ın rahmeti, Allah'ın azabından daha büyüktür." (Tirmizi, Birr, 16)

 6. "Bir kimse Allah'ın rahmetinden ümit kesmedikçe, Allah ona mutlaka rahmet edecektir." (Tirmizi, Kıyamet, 26)

 7. "Allah, kullarına merhamet etmeyenlere merhamet etmez." (Buhari, Edeb, 78)

 8. "Allah, kullarına merhamet etmek için yüzde doksan dokuz rahmetini dünya ve ahiret için ayırmıştır. Geri kalan bir bölümü de kıyamet gününe saklamıştır." (Buhari, Rikak, 38)

 9. "Allah, kullarını seven ve merhamet edendir. Sizler de birbirinizi sevdiğiniz ve merhamet ettiğiniz sürece, Allah da size merhamet eder ve sevgisini arttırır." (Buhari, Edeb, 76)

 10. "Allah, kullarına merhamet etmek istediği zaman, onları imtihan eder. Kim sabrederse, Allah ona merhamet eder ve sevabını arttırır." (Tirmizi, Zühd, 64)

Namaz, Oruç ve Diğer İbadetler Hakkında Hadisler.

 • "Namaz müminin miracıdır." (Tirmizi)
 • "Oruç bir kalkandır, siz oruçlu iken kötü söz söylemeyin, bağırmayın, cahilce davranmayın. Eğer birisi sizi incitirse veya sizi tartışmaya çağırırsa, sadece şöyle deyin: 'Ben oruçluyum.'" (Buhari, Müslim)
 • "Sadaka veren kimse, sağ elinin verdiğini sol elinin verdiğinden gizli tutsun." (Buhari)
 • "Müslüman kardeşinizin selamına cevap vermeden önce, ona dua edin. Sonra da selamınızı verin." (Tirmizi)
 • "Kıyamette insanlar aç ve susuz kalmış olarak Allah'ın huzuruna çıktıklarında, 'Ey Rabbimiz, biz seni aç ve susuz bırakmadık mı?' diyecekler. Allah da şöyle buyuracak: 'Hayır, sen bana aç ve susuz bırakmadın ama kulunu aç ve susuz bıraktın. Eğer sen onu doyurmuş veya susuzluğunu gidermiş olsaydın, seni doyurmuş veya susuzluğunu gidermiş sayardım.'" (Müslim)
 • "Her iyilik bir sadakadır." (Buhari)
 • "Muhakkak ki insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır." (Tirmizi)
 • "Kendine fayda vermeyecek bir işi bile olsa, dininize uygun hareket etmeye çalışın." (Tirmizi)

 

 1. “Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.” (Müslim)

 2. “İnsanlara öyle davranınız ki, düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın.” (Hz. Ali)

 3. “Allah’ın sevgisi, kişiye öyle bir hale gelir ki, sanki onun gördüğü, işittiği ve yaptığı şeyler Allah tarafından emredilmiş gibidir.” (Tirmizi)

 4. “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlarıdır.” (Hadis-i Şerif)

 5. “Size iki şey bırakıyorum; onlara sarıldığınız sürece asla yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah’ın Kitabı Kur’an ve benim sünnetimdir.” (Tirmizi)

 6. “Müminlerin durumu, birbirlerini tamamlayan bir yapıya benzer. Örnek alınacak bir yapı gibi birbirine tutunurlar.” (Buhari)

 7. “Güzel ahlak, işlerin en hayırlısıdır.” (Tirmizi)

 8. “Bir insanın yapabileceği en iyi amel, başkasına faydalı olmaktır.” (Hadis-i Şerif)

 9. “Allah güzel ahlak sahibi olana, oruç tutan birine denk sevap verir.” (Tirmizi)

 10. “Kendisine yapılan kötülüğü affeden, Allah’ın kendisine rahmet etmesini umabilir.” (Tirmizi)

“Allah bir kulunu sevdiği zaman Cebrail’e (as) şöyle der: ‘Ey Cebrail, falanca kuluma sevgimi ilham et!’ Sonra Cebrail (as), göklerde olan diğer meleklerine, ‘Allah, falanca kulunu seviyor, onu seviniz!’ der. Sonra göklerdeki melekler arasında, falanca kulunu sevindirecek bir sebep yaratılır. Yeryüzünde de Allah’ın izniyle ona sevgi ve hürmet gösteren insanlar oluşur. (Buhari, Tevhid 28) “Kim insanların ayıplarını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter.” (Müslim, Birr 57) “Kim bir müminin bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntısını giderir. Kim bir mümini darlık içinde bırakırsa, Allah da onun darlığı içinde bırakır.” (Buhari, İman 10) “Birbirinize haset etmeyin, birbirinize arka çevirmeyin, birbirinize düşmanlık etmeyin, birbirinize hasmane davranmayın. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun!” (Buhari, Edeb 57) “Mümin, insanlarla iyi geçinir ve insanlarla dostça münasebetler kurar. Kiminle dostluk kurarsa güven duymalı ve kimseyi kırmamalıdır.” (Tirmizi, Birr 56) “Birbirinizi sevindirin ki, huzur ve sükûnet bulasınız.” (Tirmizi, Zühd 53) “Mümin, kardeşinin yüzünü görerek ona dua ederse, dua melekleri de o kişi için, ‘Amin, senin için de öyle olsun!’ derler.” (Müslim, Zikir 34)

Hz. Peygamber'in bir başka hadisi şöyledir: "Müminin üç özelliği vardır: Kendisiyle beraber Allah'a yakın olanlara merhamet eder, kendisiyle beraber Allah'a uzak olanlara şefkat gösterir ve yeryüzünde ne kadar dağılmış olsa da bir araya geldiği yerlerde Allah'ın rızasını gözetir." (Tirmizi)

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Sahabe döneminde yaşanan bir olay da bu konuda önemlidir. Hz. Ömer, bir gün sahabeden Huzeyfe'ye sormuş, "Sen hangi sınıftansın?" diye. Huzeyfe de, "Ben iki sınıftanım" demiş. Ömer, "Nasıl iki sınıftansın?" diye sorunca Huzeyfe şöyle cevap vermiş: "Ben hem fitne sınıfındanım hem de sabır sınıfındanım." (Buhari)

Bu hadislerde de görüldüğü gibi, Müslümanların zorluklar karşısında sabretmeleri, sadece Allah'ın rızasını gözetmeleri ve merhametli olmaları önemlidir. Bu özellikler, bir Müslümanın karakterini ve davranışlarını belirleyen temel prensiplerdir.

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket