Osman Gazi Kimdir?
Haber detay

Babasi . Ertugrul Gazi
Annesi . Hayme Hatun
Dogumu : Sögüt (M. 1258 - H. 656)
Vefati . Bursa (M. .1326 - H. 726)
Saltanati : 1299 - 1326 (27) sene
Osman Gazi, Ertugrul Bey'in üç oglundan birisidir. Osman Bey diger kardeslerinden büyük degildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratilmisti. Zira bu hususta çok büyük kaabiliyet sahibi idi. Babasi vefat ettikten sonra diger bütün beyler, ittifakla Osman Bey'i asiretin reisi olarak tanidilar.Osman Bey, beyligin bayna geçtigi zaman,23 yasinda idi. Uzun boylu, genis gögüslü, kaIin ve çatik kasli, elâ gözlü ve koç burunlu idi. Iki omuzlari arasi oldukça genis, vücudunun belden yukari kismi, asagi kismina nisbetle daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni bugday renginde idi.Büyük seyhlerderi Edebali'nin evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-i Kerim'i görünce, sabaha kadar saygisindan yatmadigi ve geceyi uykusuz geçirdigi çok meshurdur. seyh bu durumdan cok memnun
kaldigi için kendisini kizi ile evlendirmis ve hayir dualar etmistir.Osman Bey, 1287'de Karacahisar'i fethetti.1280'de Domaniç'te Bizanslilari yenerek Bilecik'i fethetti ve Selçuklu Hükümdari tarafindan uç beyligine verildi. 1299'da Inegöl fethedildi.Selçuklu Devleti yikildi ve Osman Bey müstakil beyligini ilân etti. 1300'de Yenisehir ile Köprühisar, 1302'de ise Akhisar ve Koçhisar fethedildi.Osman Bey'e babasindan kalan arazinin genisligi 4800 km. kare idi. Kendisi vefat ettiginde ise, beyligin toprak genisligi 16.000 km.kareye ulasmytir.Vefat etmeden önce oglu Orhan Bey'e söyle vasiyet etmistir :ogullarima ve bütün dostlarima birinci vasiyetim Sudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i Islâm'in yüceligini yasatiniz. Cihadin kemâline ererek, sancagi serifi hep yüksekte tutunuz.

Her zaman Islâm'a hizmet ediniz. Zira Cenâb-i Hak benim gibi zayif bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarinizla Kelime-i Tevhid'i çok uzaklara götürünüz. Hanedanimdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahser gününde,Rasülü Azam'in sefâatinden mahrum kalsin. Oglum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun egmesin. Bana da, Hz.Allah'in emri ile simdi ölüm yaklasti. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ'ya emanet ettim. Her isinde adaleti üstün tut.Vefatinda 68 yasinda idi. Tarih ise, Agustos 1326'yi gösteriyordu. (Allah rahmet eylesin.) Vefat ettiginde geriye biraktigi mal varligi sunlardi : Bir at mrhi, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kiliç, bir mizrak, bir tirkes,birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kasiklik.Osman bey vefat ettigi zaman zayif bir rivayete göre, Sögüt'te babasmn yamna defnedilmis ve
Bursa alinirsa oraya defnini vasiyet etmisti. Bupun için 1326'da Bursa alindiktan sonra vasiyeti yerine getirilerek cesedi Bursa'ya nakledilip, Hisar'da (Saint Eli) namina yapilmis olan Gümüslü Künbed'e defnedilmistir. Fakat vekayün tetkikine göre vefatW in 1326'da Bursa'nin teslim alinmasindan sonra oldugu anlasiliyor.

Osman Bey zamaninda yasayan Islâm büyükleri :Silsile-i Sâdât-i Naksibendiyye'nin onuncu ve onbirinci halkalarini teskil eden, Hâce, Arif Rivgiri ve Hâce Mahmud Incir Fagnevi (k.s.)Hazretleri, seyh Saadettin Cibavi, Bahaüddin Veled ve müellif Pehlivan Mahmud Poyraz.

Erkek çocuklari :
Pazarli Boy, Çoban Bey,Hamid Bey, Orhan Bey, Alaeddin Ali Bey, Melik Bey, Savci Bey.
Kiz çocuklan :
Fatima Hatun.

Osman Bey Dönemi (1281-1326)

1281 yılında Kayı boyunun yönetimine geçen Osman Bey, Ahi’lerin en saygın kişisi Şeyh Edebali’nin kızı Malhatun ile evlendi. Böylece Ahilerin desteğini yanına alan Osman Bey Karacahisar, Bilecik, Yarhisar ve İnegöl’ü topraklarına kattı. 1288 yılında başkent Bileciğe taşındı.

III. Alaaddin Keykubat’ın İlhanlılar tarafından İran’a götürülmesi Türkiye Selçuklu Devletinde otorite boşluğu yarattı ve Osmanoğullarının da bağımsızlığının önünü açtı. Osman Bey kendi adına para bastırarak bağımsızlığını ilan etti (1299). Böylece  Osmanlı Devleti kurulmuş oldu. Günümüzde Osman Bey, Osmanlı Devleti’nin kurucusu ve ilk Osmanlı Padişahı olarak bilinir.

Osman Bey’in Sakarya Havzasında genişleme siyasetini sürdürerek İzmit’e yaklaşması Bizans İmparatorluğunu harekete geçirdi. Bursa, Orhaneli ve Kestel Tekfurları kendi aralarında anlaşarak Osmanlı beyliğine savaş açtılar. Koyunhisar (Bafeon) denilen bu savaşı Osman Bey kazandı. Osmanlı kuvvetleriyle Bizans arasında yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı’dır.

Osman Bey dönemindeki fetih hareketleri gönüllü Türkmen birlikleriyle sağlandı. Bu dönemde henüz düzenli ordu yoktu. Bu dönemde Aşiret örgütlenmesinden siyasi Beylik örgütlenmesine geçilmiştir.

Vefatının ardından Osmanlı Devleti’nin başına Orhan Bey geçmiştir.
Maddeler Halinde Osman Bey Dönemi Olayları

• Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’dir.

• Ertuğrul Gazi’nin vefatı üzerine Kayı Boyu’nun ileri gelenleri tarafından beyliğin başına getirildi.

• Osman Bey, Kastamonu’daki Çobanoğulları Beyliği’nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı (1291).

• Bu tarihten itibaren Osman Bey, Türkiye Selçuklularının uç beyi haline geldi. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat’ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine, Anadolu’da ortaya çıkan otorite boşluğundan yararlanan Osman Bey, topladığı beylik kurultayı kararı ile 1299’da bağımsızlığını ilan etmiştir.

• Anadolu Türk Beylikleri ile iyi geçinme siyaseti izleyen Osman Bey, Anadolu’da dini ve siyasi güçleri olan Ahilerin lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı.

• Osman Bey beyliğin başına geçtiği sıralarda, Bizans içte ve dışta bazı sorunlarla uğraştığı için Anadolu topraklarıyla ilgilenemiyordu. Bu dönemde Bizans’ın elinde Marmara’nın doğusu ve güneyinde Bursa, Bilecik, İznik ve İzmit gibi önemli merkezler bulunuyordu.

• Osman Bey, bu bölgede bulunan ve merkezi dinlemeyen Bizanslı tekfurlardan (valilerden) Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’i aldı.

• Osman Bey’in tekfurların elindeki kaleleri alarak İzmit’e kadar ilerlemesi üzerine Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey üzerine kuvvet yolladı ise de, bu kuvvetler Koyunhisar Savaşı’nda Osmanlı kuvvetlerine yenilmişlerdir (1302).

• Bu savaşta Osmanlı ve Bizans kuvvetleri ilk defa karşı karşıya gelmiş ve çağdaş bazı kaynaklar Osman Bey’den ilk defa bahsetmiştir.

• Savaştan sonra Bursa civarındaki Kite Kalesi alınarak Bursa’nın üç tarafı Osmanlılar tarafından çevrilmiş ve kale denetim altına alınmıştır.

• Mudanya’nın 1321’de fethi ile Bizans’ın Bursa ile bağlantısı kesilmiş fakat, Osman Bey’in bu sırada hasta olması Bursa’nın fethini geciktirmiştir.

• 1326’da Orhaneli Kalesi alındıktan sonra Bizans’tan yardım alma ümidini kesen Bursa tekfuru, şehri Osmanlılara teslim etmiştir.

• Bursa’nın alınmasından kısa bir süre önce vefat eden Osman Bey vasiyeti üzerine Bursa’ya gömülmüştür.
Osman Bey Dönemi Kronolojisi

1258: Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi dünyaya gelmiştir.

1281: Osman Gazi’nin Babası vefat etmiştir. Oğlu Orhan Bey dünyaya gelmiştir. Osmanlı tarihindeki ilk savaş Ermeni-Beli çatışması meydana gelmiştir. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat Osman Gazi’ye Söğüt ve uç beyliğini verdiğini bildiren fermanı göndermiştir.

1285: Osman Gazi ilk zaferini elde etmiş ve Kuluca Hisar’ı ele geçirmiştir.

1286: İnegöl ve Karacahisar valileri Osman Gazi’ye karşı ittifak kurmuşlar, fakat Osman Gazi bunlara karşı İkizce’de zafer kazanmıştır.

1288: Porsuk Çayı üzerinde Karacahisar fethedilmiştir.

1289: Alaeddin Keykubat tarafından Eskişehir ve İnönü bölgesi Osman Gazi’ye verilmiştir.

1292: Osman Gazi Sakarya’nın kuzeyine akınlar düzenlemiştir.

1298: Bilecik, Yarhisar ve İnegöl kaleleri fethedilmiştir. Yarhisar valisinin kızı Nilüfer Orhan Bey ile evlendirilmiştir.

1299: Selçuklu Devleti saltanatı sona ermiş ve Osman Gazi bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı Devleti’ni kurmuştur. Turgut Alp İnegöl’ü fethetmiştir.

1300: Yondhisar ve Yenişehir Kaleleri fethedilmmiştir. Yenişehir devletin merkezi olmuştur.

1301: Osman Gazi İzmit yolunda Koyunhisar zaferini kazanmış, Kirmasti, Mıhalıç ve Ulubat Bizanslılardan alınmıştır.

1302: Köprühisar ele geçirilmiştir.

1303: Marmaracık kalesi fethedilmiş ve İznik abluka altına alınmıştır.

1306: Kestel, Kete ve Ulubat kaleleri fethedilmiştir. Osman Gazi Dinboz’da zafer kazanmıştır. Osmanlılarla yabancılar arasında ilk askeri sözleşme imzalanmıştır.

1307: Osman gazi ilk defa İznik’i kuşatmış ve Yalova’ya akınlar düzenlenmiştir.

1308: İmralı Adası fethedilmiştir.

1313: Harmankaya valisi Köse Mihal  Osman Gazi’nin himayesine girmiştir.. Akhisar, Lüblüce, Geyve, Karagöz, Hisarcık, Lefke, Yenikale, Tekfurpınarı, ve Yanıkçahisar kaleleri fethedilmiştir. Bursa kuşatılmaya başlanmıştır.

1314: Orhan Bey’in oğlu Şehzade Süleyman dünyaya gelmiştir.

1316: Tuzpazarı, Karatekin, Karacebeş, ve Ebesuy kaleleri fethedilmiştir.

1317: Akçakoca’nın ve Korunalp’ın komutanlığında Kocaeli’nin fethi başlamıştır. Kapucuk ve Keresteci kaleleri ele geçirilmiştir.

1321: Osman Gazi oğlu Orhan Gazi’yi yerine vekil tayin etmiştir. Mudanya ele geçirilmiş ve Gemlik seferine çıkılmıştır. Trakya bölgesine ilk Osmanlı akınları başlamıştır.

1323: Akyazı ele geçirilmiştir.

1324: Karamürsel ele geçirilmiş ve Türkler İzmit Körfezine hakim olmuşlardır. Orhan Gazi Osmanlı Devleti’nin başına geçmiştir.

1325: Orhaneli ele geçirilmiş ve Devehisar, Bolu, Ermenipazarı ve Kandıra kaleleri fethedilmiştir.

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket