Rüyasında Allah (cc)'ı görmek!
Haber detay

Allah Teâlâ mağfiretinin pâk suyu ile hatalarımızı
temizlesin. O dilemedikçe bir şey olmaz. Gönül aynasına onun kerem güneşi
vurmadıkça da devlet ele geçmez. O, öyle bir kudrete ve azamete sahiptir ki, onun
kudret ve azameti karşısında akıllar hayretinden yerlere döşenir.
O birdir ve tektir. O'nun eşi, benzeri ve misli olma ihtimali yoktur. O'nu azamet ve
celâliyle keyfiyetsiz, benzersiz ve misilsiz olarak görmek, hayra delâlet eder. Böyle bir
rüyaya mazhar olan kimse dünyada müjdelenir. O kişinin ahireti de selâmet ve saadettir.
Mezhep imamlarımızdan Ahmed bin Hanbel (rh.a.) Rabbini rüyada görmüş ve
Rabbine sual etmiş:
- Ey Rabbim! Has kullarını sana yakın kılan şeylerin en ha yırlısı nedir?
Ona Rabbinden şu ferman erişmiş:
- Ey Ahmed! Benim kelâmımı okumalarıdır.
- Anlayarak mı, yoksa anlamayarak mı?
- Anlayarak ve anlamayarak.
Bu hadise gösteriyor ki, büyükler ve velîler Rablerini bizim kavrayamayacağımız bir
keyfiyetle rüyada görebiliyorlar. Zaten rüya istemekle görülmez, insana gösterilir.
Rivayet edilir ki: Resûl-i Ekrem (s.a.v.) sahabilerine hitaben şöyle buyurmuşlardır:
- Sizin biriniz rüyasında gördüğü şeylerin en hayırlısı o kimsenin, Allah'ını,
Peygamberini ya da Müslüman ana ve babasını görmesidir.
Sahabiler:
- Ey Allah'ın Resulü, dediler. Bir kimse rüyasında Rabbini görür mü?
Buyurdular ki:
- Sultanı görür, Sultan da Allah Teâlâ'dır!
***
Bir kimse rüyada, Allah Teâlâ'nın kendisini mağfiret edeceğini ve Cennetine koyacağını görse, bu rüya o kişinin Allah'ın murakabesi altında olduğuna ve Rabbi'nin
makamından korktuğuna delâlet eder.
Allahu Teâlâ ile arasında bir perde olduğunu görmek, büyük günah ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Allah'ın arşını görmesi, kendisi için hayra delâlet eder. Ve yine
Rabbi ile konuştuğunu görmesi,çok çok Kur'ân okumaya delâlet eder. Çünkü Kur'ân-ı
Kerim Allah'ın kelâmıdır.

KERAMET: Bir kimse rüyada başını Allahu Teâlâ'nın meshettiğini görse, bu rüya
keramete delâlet eder. Ve Rabbi o kulu kendisine yaklaştırır.
Bir kimse, Allahu Teâlâ'nın bir beldeye, bir mekâna veya yüksek bir yere indiğini
görse, bu rüya o beldenin Allah'ın adaleti ile dolacağına delâlet eder. Artık o beldede
hayır ve bereket çok olur.
Ayakta Allah huzurunda durduğunu ve Cenâb-ı Hakk'ın kendisine nazar ettiğini
görmek izzet ve ikbâle delâlet eder.
Rüyada bir kimse Rabbi'nin "Bana gel!" hitabını duysa, bu ecelin yaklaştığına delâlet
eder.
Allahu Teâlâ'nın kendisini nezdi ilâhîsine alıp ikram ettiğini görmek, ahirette ilâhî
rahmete ereceğine delâlet eder.
Yüce Allah'ın kendisine vaaz ettiğini görmek, Allah rızasına uygun bir işle tâbir
olunur. Allahu Teâlâ'nın kendisini hayır ile müjdelediğini görmek, çok çok sevap ve
hayra delâlet eder.
Bir kimse yüce Allah'ı bir mekânda namaz kılar görse, bu rüya, o yere rahmet ve
mağfiret geleceğine delâlet eder.
Rüyada kendisini Rabbi'nin kabul ettiğini görmek, dualarının kabul edileceğine delâlet
eder.
Rüyada yüce Allah'ın kendisini çağırdığını ve kendisi de ona icabet ettiğini görmek,
Hacc'a gitmeye delâlet eder.
Rüyada Allahu Teâlâ'dan korktuğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya ve
rızkının genişleyeceğine delâlet eder.
Rüyada Rabbine yalvardığını, münâcât ettiğini görmek, Allah'a yakınlık ve insanlar
tarafından sevilmekle tâbir olunur.
Bir kimse rüyada şeytandan Rabbine sığındığını (yani eûzübesmele) çektiğini görse,
faydalı ilme ve hidayete delâlet eder. Düşmanların şerrinden emin olur. Eğer hasta
ise afiyet bulur.
Yine rüyada Allahu Teâlâ'ya sığınmak, hâin arkadaştan emin olmaya, pislikten
temizlenmeye ve hidayete delâlet eder.
Rüyada Cenâb-ı Hakk'a gittiğini görmek, doğru yolda devam üzere olmaya delâlet
eder.
Yine Hak Teâlâ hazretlerini görmek: Bütün korkulardan, kötü şeylerden,
düşmanlıklardan, katilden, belâ ve kederden emin olmaya delâlet eder.
Allahu Teâlâ'yi rüyada görmek, iman sahiplerine kuvvet ve berekettir.
Ibn-i Şîrîn demiştir ki:
- Rüyada Rabbini gören kimse cennetliktir. Her kim yüce Allah'ı görürse o kişi
insanları Allah yoluna sevketmek ve davet için yaratılmıştır.
Allahu Teâlâ'yı görmek yedi veçhile tâbir olunur:
1. Mağfiret,
2. Rahmet,
3. Şefkat,
4. Keramet,
5. Selâmet,
6. Tevbe
7. Tevfik...
Devlet reislerinin Cenâb-ı Hakk'ı görmesi, izzet ve ikbâle delâlet eder.. Gazilerin
görmesi, şehadet mertebesi ile tâbir olunur. Hapishanede olan birinin görmesi,
zindandan kurtulacağına delâlet eder.
Fakir bir adamın Rabbi'ni rüyada görmesi, zengin olacağına delâlet eder.

Kaynak: Büyük İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedesi/Necati Bursalı

 

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Haber detay

Reklam

Haber detay

Anket