Hacca giderken vasıtaya binerken okunacak dua

Hacca giderken vasıtaya binerken okunacak dua

“Allah’ın adıyla (biniyorum). O’nun adıyla yürür, O’nun adıyla dururuz. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksandan uzaktır. Onun lütfu olmasaydı, biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz. Allahım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve rızana uygun işler istiyoruz. Allahım! Yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzağını yakın eyle.

Allahım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz sensin. Allahım! Yolculuğun sıkıntılarından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.”