Hanım Sahabe Kokucu el - Havla (el Havla el - Attariye)'nin hayatı

Hanım Sahabe Kokucu el - Havla (el Havla el - Attariye)'nin hayatı

KOKUCU EL-HAVLA (EL-HAVLA EL-ATTARİYYE) (R. ANHÂ)

Medine'de adı el-Havla Bint Tuveyt olan kokucu bir kadın vardı. Bir gün mü'minlerin annesi Hz. Âîşe'ye gelip şöyle dedi:

—  Mü'minlerin annesi! Ben her gece koku sürünüyor ve gerdeğe giren bir gelin gibi süslenip kocamın yatağına giriyorum. Ben bunu Rabbimin rızâsını kazanmak için yapıyorum. Fakat o yüzünü benden çeviriyor. Ondan bana kızmasından başka birşey görmüyorum.

Hz. Âîşe ona :

—  Rasûlüllah (S.A.V) gelinceye kadar bekle, dedi. Rasûlüllah gelince :

—  Ben el-Havla'nin kokusunu hissediyorum. Sizin yanınıza o mu geldi. Sizden birşey mi istedi, dedi.

Mü'minlerin annesi Hz. Âîşe :

—Hayır, fakat kocasını şikâyet etmeye geldi, dedi.

Rasûlüllah (S.A.V} el-Havla'ya sordu :

—  Neyin var? Havla!

El-Havlaf Hz. Âîşe'ye anlattıklarını Rasûlüllah'a da anlattı.. Rasû-lüilah (S.A.V):

—  Kadın! Git, kocanı dinle ve ona itaat et, dedi. El-Havla :

—  Ya Rasûlellah! Bana ecir var mı? dedi.

Rasûlüllah (S.A.V) :

—   Kocanın hanımı  üzerindeki hakkı,  devenin sırtında  olsa  bile kendisini ona mahrum etmemesidir, kocasının izni dışında bir gün bi­le oruç tutmamasıdır. Bundan farz olan oruç müstesnadır. Eğer dinle­mez, oruç tutarsa, günahkâr olur ve orucu kabul edilmez. Kocasının iz­ni dışında evinden hiçbir şey vermemesidir. Yine dinlemez verirse, ve­rilenin sevabı kocasmadır. Ona da günah vardır. Ancak kocasının iz­niyle evinden çıkmasıdır. Eğer izinsiz çıkarsa, kocası haksız olsa bile, tövbe edinceye veya dönünceye kadar Allah ve gazap melekleri ona lanet ederler, buyurdu.

Kokucu el-Havla :

—  Haksız olsa bile mi? dedi. Rasûlüllah (S.A.V) :

Haksız olsa bile, dedi. El-Havla :

—Kocama itaat edersem, bana  hangi ecir var, ya  Rasûlellah, dedi.

Peygamber [S.A.V) :

—  Kocasına itaat edip hakkını yerine getiren, iyiliğini söyleyen, kendi namusu ve kocasının malında sahtekârlık yapmayan bir kadınla şehitler arasında cennette, sadece bir derece vardır. Eğer kadının ko­cası mü'min ve güzel huylu olursa, o cennette yine onun hanımıdır. Öyle olmazsa, Allah onu şehitlerden birisiyle evlendirir, buyurdu.[1]

 

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 460-461.