HAYRAN MANASI NEDİR?

HAYRAN MANASI NEDİR?

HAYRAN: (Ar.) Er. 1. Şaşmış, şaşa kalmış, şaşırmış. 2. Çok tutkun. 3. Aşırı derecede sevgi duyan.