Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın

Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın

Hep birlikte Allah'ın ipine  sımsıkı sarılın

GÜNÜN AYETİ
"Hep birlikte Allah'ın ipine  sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. Böylece kardeş olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. " (Âl-i İmrân, 103)

GÜNÜN HADİSİ
“İki kişi bir kişiden hayırlıdır. Üç kişi iki kişiden hayırlıdır. Dört kişi üç kişiden hayırlıdır. Cemaat olmanız gerekir. Muhakkak ki, Allah’ın (yardım) eli cemaatle beraberdir. Allah Azze ve Celle ümmetimi ancak hidayet üzere cem eder, toplar. Bilin ki, cemaatten uzak duran her kişi ateşe düşer.”  (Kenzül Ummal.c.1. Hn.1025)

GÜNÜN HADİSİ
"Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz." (Martin Luther King)