Her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz - 29.07.2019

Her güne bir ayet, bir hadis, bir dua, bir söz - 29.07.2019

BİR AYET
Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Zümer, 39/53)

BİR HADİS
Rabbinize karşı gelmekten sakının, beş vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin, yöneticilerinize itaat edin. (Böylelikle) Rabbinizin cennetine girersiniz. (Tirmizi)

BİR DUA
Ey Allahım! Kalbin katılaşmasından, gafletten, ihtiyaçtan, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Küfürden, fâsıklıktan, hakka muhalefet etmekten, münâfıklıktan, kötü ahlâktan, rızık darlığından, şöhretten, riyâdan sana sığınırım. Hakkı dinlememekten, dilsiz olmaktan, deli olmaktan, kör olmak-tan, cüzzamlı olmaktan, âzaların titremesinden, alalık ve benzeri kötü şeylerden sana sığınırım. (Peygamberimiz/sav) (İhya/İmam Gazali)

BİR SÖZ
Ulaşamadığına tevekkül ulaştığına razı kaybettiğine sabır gösteren kişi takva ehlindendir. (İmam-ı Gazali)