Her güne bir ayete, bir hadis, bir dua, bir söz - 04.09.2019

Her güne bir ayete, bir hadis, bir dua, bir söz - 04.09.2019

GÜNÜN AYETİ
“Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır.”(Beyyine:8)


GÜNÜN HADİSİ
“Allah Teâlâ (c.c), hikmet ve celâliyle, sevgiyi, rıza ve yakînde kılmıştır. Gam ve üzüntüyü ise, şek ile öfkede kılmıştır.” (Taberani)

GÜNÜN DUASI

Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.

Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi, gözden uzak gönle yakın, her şeye kadir olan yüce ALLAH’ım.

GÜNÜN SÖZÜ
“Kulların yakîn derecesinden nasipleri, rıza derecesinden olan nasipleri nisbetindedir. Rıza derecesindeki nasipleri ise Allah ile maişetleri nisbetindedir!” (Sehl Et-Tüsteri)