HÜR DÜNYA

HÜR DÜNYA

Esas olarak II. Dünya Savaşı sonrası dö­nemde, komünist blok dışında kalan Batı­lı ülkeler için kullanılmış bir deyim. Döne­minin İngiltere Başbakanı Winston ChurchüTin komünist dünya ile liberal dünyayı birbirinden ayıran bir demir perdeden bahsetmesi ile, bu perdeningerisin-de kalan dünya için hür dünya deyimi kul­lanılmağa başlandı. Daha sonra deyim ge­nişleyerek, komünist ülkeler dışındaki bü­tün ülkeler için kullanılır hale gelmiştir.

Tana YARDIM

Bk. Süper Güçler