Hz.İsa(aleyhisselam) doğdu

Hz.İsa(aleyhisselam) doğdu

Hz.İsa(aleyhisselam) doğdu

TARİHTE BUGÜN / 25 ARALIK

1 – Hz.İsa(aleyhisselam) doğdu. Bazı kaynaklara göre M.Ö. 6 veya 4 yılında doğduğunu belirtmişse de Hz. İsa(as)’nın doğumu ile ilgili kesin bir tarih kaydı yoktur. Kur'an-i Kerîm'de adı geçen ve Israilogullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hz. isa (a.s) batılı tarihçilere göre miladi yıldan dört veya beş sene kadar önce doğmuştur.
Yine batılı tarihçilere göre Hz. isa (a.s) Romalıların elinde bulunan Yahudiye'de Romalılardan Tiberius iktidarı döneminde otuz yaşlarına doğru peygamberliğini insanlara bildirdi. Önce Celile'de sonra Kudüs'te insanları hak dine davet etti. Yahudilerin dinini ikmal onların dine kattıklarını düzeltmek için gönderilen Hz. isa (a.s) kendisine indirilen incil adlı mukaddes kitapta bunu şöyle anlatır: "Ben yok etmeğe değil, tamamlamaya geldim." Hz. isa (a.s), yahudilerin tahrif ettiği Eski Ahid'i onların anlayışından kurtarmaya, Hz. Musa (a.s)'in getirdiği akideyi yerlestirmeye ve yahudilere daha önce bildirilen zahmetli bazı ilahi kanunları hafifletmeye çalıştı. İsrailoğulları, Hz. İsa (a.s.)'i ve ona tâbi olanları durdurmak için pek çok yol denediler; sonunda Hz. isa'yı öldürmeye karar verdiler. Ancak Allah, onların planlarını etkisiz hâle getirdi. Yahudiler, Hz. İsa (a.s.)'a benzeyen birini yakalayip astılar ve "Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" dediler (en-Nisâ, 4/157). Öte yandan Kur'an-i Kerîm, asıl durumu şu sekilde açıklar: "Halbuki onlar İsa'yi öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde, doğrusu şüphededirler. Onların bu öldürme olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah, onu kendi katına yükseltti. Allah güçlüdür, hâkimdir" (en-Nisâ, 4/157-158).


1925 - Uluslararası takvim ve saat kabul edildi. Böylece Peygamber Efendimiz’in Medine’ye hicretini esas alan ve ayın hareketlerine göre hesaplanan Hicri takvim de kaldırılarak İslam Dini’ne ait tüm izler birer birer ortadan kaldırılmaktaydı.
1932 - Çin'in Ganzu bölgesinde 7,6 şiddetinde deprem: 70.000 kişi öldü.
1941-İstanbul çevresinde yetiştirilen yulaf, buğday ve arpaya devlet tarafından savaş bahanesiyle el konuldu. Halkı sefalete sürükleyen tek partili, İnönülü CHP iktidarı, bu yetmiyormuş gibi türlü bahanelerle halkın elinde kalan son kırıntıları da almaktan geri durmuyordu.
1952 – Bediüzzaman Said-i Nursi'nin Demokrat Parti iktidarındaki yargılanmasına başlandı. Seksen altı yıl yaşayan Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri, ömrünün büyük kısmını sürgünlerde laik-kemalist rejimin zulmü ve keyfi muameleleri altında geçirdi. Bu zulümlere gerekçe olarak da şu an onlarca yabancı dile çevirilen ve Diyanet tarafından, tavsiye edilen eserler arasında yer alan Risale-i Nur Külliyatı gösterilmekte idi.
1963 - Kıbrıs'ta Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü EOKA, adanın her yanında Türklere karşı saldırılar düzenledi. Çok sayıda Kıbrıslı Türk öldü. Türkye’den kalkan savaş uçakları, Kıbrıs üzerinde uçuşlar yaptı.
1973 –Mustafa Kemal’den sonra tek adam yönetimini sürdürmeye ve hatta bu konuda Mustafa Kemal’i de geçmeye çalışan tek partili CHP iktidarının Milli şefi İsmet İnönü, Ankara'da 89 yaşında öldü.
1985 - Türkiye'nin ilk hayalî ihracat davası sonuçlandı: Süleyman Demirel’in yeğeni Yahya Demirel 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
1989-Doğu Avrupa'daki reformlara direnen tek komünist ülke olan Romanya'da halk, 1965'ten beri ülkeyi yöneten N. Çavuşesku'ya karşı ayaklandı. Halkla birlikte hareket eden ordu birlikleri ile Çavuşesku'ya bağlı birlikler arasında Bükreş'te şiddetli çarpışmalar yaşandı. Çavuşesku ve eşi bir helikopterle kaçtıktan 4 saat sonra yakalandılar ve hemen kurşuna dizilerek idam edildiler. İktidar, Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne geçti. Dört gün süren çatışmalarda yaklaşık 70 bin kişi öldü.
1991 - Mihail Gorbaçov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti. Ülke ertesi gün resmen dağıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Sovyetler Birliği  ya da SSCB olarak da bilinir, Rus Çarlığı'nın 1917 Şubat Devrimi ile yıkılmasının ardından Ekim Devrimi ile iktidara gelen Bolşevikler tarafından aynı topraklar üzerinde kurulan ve 1991'e değin varlığını koruyan devlet. Avrupa'nın doğu kesimiyle, Asya'nın kuzey kesimi boyunca yayılan SSCB, son yıllarında 22.403.000 km²'lik yüzölçümüyle dünyanın en büyük ülkesiydi. Nüfus bakımından da 293.047.571 (haziran 1991) kişiyle 3. sırada yer alıyordu. Aynı zamanda dünyanın başlıca siyasî ve askerî güçlerinden biri olan Sovyetler Birliği, batısında Norveç, Finlandiya, Baltık Denizi, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan ve Romanya, güneyinde Karadeniz, Türkiye, İran, Afganistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan ve Kuzey Kore yer alıyordu. Kuzey ve doğu sınırlarını ise Kuzey Buz Denizi ve Büyük Okyanus çiziyordu. Birliğin başkenti Moskova, para birimi Sovyet Rublesiydi.
2010 Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı'nda Kozmik Odada arama başladı. Derin devletin yapısını deşifre etmesi beklenen bu arama pek de kayda değer sonuçlar doğurmadı.