İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin

İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin

İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin

GÜNÜN AYETİ
“İçinizden bekârları, köle ve cariyelerinizden iyileri evlendirin.” (Nûr:32)

GÜNÜN HADİSİ
“Benim sünnetimden uzaklaşan benden değildir. Muhakkak ki nikâh benim sünnetimdir. Öyleyse beni seven benim sün-netime uysun.”(Buhari,Müslim)

GÜNÜN DUASI

 "Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. inkârcı toplumlara karşı bize yardım et!"
(Âl-i İmrân, 3/147)

GÜNÜN SÖZÜ
“´Eğer ömrümden sadece on gün kalsa yine de evlenmek isterim ki Allah´ın huzuruna bekâr gitmiş olmayayım´” (İbni Mesud)