II. Mahmut, Osmanlı padişahı öldü

II. Mahmut, Osmanlı padişahı öldü

II. Mahmut, Osmanlı padişahı öldü

TARİHTE BUGÜN / 3 TEMMUZ


1243 - Anadolu Selçuklularının, Moğollara yenilmesiyle sonuçlanan Kösedağ Savaşı yapıldı. Türk-İslâm tarihinde, önemli bir dönüm noktası teşkil eden bu savaş, Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma sürecine girmesine sebep olmuştur.
Anadolu Selçuklu Devleti'nin güçlü hükümdarı Alâeddin Keykubad’dan Moğollar çekiniyorlar, bu sebeple Anadolu’ya saldıramıyorlardı. Alâeddin Keykubad’ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında cesaretlendiler.
Moğolların Anadolu’ya saldırıp kimi yerleri yağmalamaları sonucu II. Gıyaseddin Keyhüsrev, onları karşılamak üzere Sivas’ın doğusunda Suşehri ilçesinin güneyi Aksu Köyü'nün de güneyinde bulunan Kösedağ mevkiinde suyu ve otlağı bol olan bir yeri seçerek ordugah kurdu.
Burası muhkem bir yer olmasına rağmen tecrübesiz Sultan, Moğolları yolda karşılama kararı aldı. Özgüveni yüksek olan Selçuklu ordusu çok ağır bir yenilgi alarak II. Gıyaseddinle beraber savaş meydanını terk etmek zorunda kaldılar. Bu ağır yenilgi Moğolların Anadolu’da birçok yeri yağmalamalarına ve katliam yapmalarına yol açmıştır.

1250 - Fransa kralı IX. Louis, 7. Haçlı seferi sırasında Mısır'da Memluk hükümdarı Baybars tarafından esir alındı. Baybars, İslam Tarihinde büyük kahramanlıklar gösteren bir Memluk Hükümdarı idi. Hem haçlılar hem de istilacı Moğollara karşı zaferler kazanmış ve İslam topraklarında daha fazla ilerlemelerine fırsat vermemiştir.


1839 - II. Mahmut, Osmanlı padişahı öldü. 30. Osmanlı padişahı ve 109. İslam halifesidir.
Tahta çıkmadan 1 yıl 2 ay önce Sultan IV. Mustafa'nın veliaht-şehzadesi oldu. Keza sarayda O'nun dışında Osmanlı ailesinden hiçbir erkek bulunmamaktaydı. Kabakçı Mustafa isyanı sonunda tahttan indirilen III. Selim'i tekrar padişah yapmak için gelen, Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa, asilerle birlikte hareket eden Sultan IV. Mustafa'yı tahttan indirdi. Saraya girdiğinde III. Selim'in öldürüldüğünü öğrenen Alemdar Mustafa Paşa, katillerin elinden canını zor kurtaran II. Mahmut'u tahta çıkardı. Sultan II. Mahmut 28 Temmuz 1808 tarihinde tahta çıktığında 23 yaşındaydı. Avrupa'daki yenileşme hareketlerini benimsemişti. Adalet işlerine gereken önemi verdi, yeni kanun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebeple kendisine "Adli" sanı verildi. II. Mahmut’un ıslahat çalışmaları ve yaptığı reformlar daha çok şekil ve tarz açısından olduğu için Osmanlı İmparatorluğu’nu düştüğü çöküş buhranından kurtaramayacak yaklaşık yarım asır sonra Osmanlı tamamen çökecektir.


1904 - Siyonizmin kurucusu Avusturyalı yahudi, Theodor Herzl, arkasında bütün dünyayı ifsad edecek derecede bozuk fikir ve idealler bırakarak öldü. Yahudiler ölümünden sonra da hızla siyonistleşmeye devam ettiler ta ki siyonizmin nihai hedefi olan vadedilmiş kutsal topraklarda bir yahudi devletini batı desteği ve entrikalarıyla kurana kadar.
Theodor Herzl, bütün ömrünü müfsit fikirlerini yayma ve gerçekleştirme yolunda harcamış, Filistin’de yahudilere yer verilmesi için Sultan II. Abdulhamit’te defalarca müracaat edip para teklifinde bulunmuş fakat “ecdadımın savaşarak kanla aldığı toprakları parayla satmam” cevabını almıştır.

1905 - Rusya 'da askerler, genel greve giden altı binden fazla işçiyi öldürdü. Bu baskı ve kıyımlar Rus komünist devrimini tetikleyici rol oynamıştır.

1918 - 1909'da tahta çıkan Padişah V. Mehmet Reşat öldü; yerine VI. Mehmet Vahdettin geçti. Sultan Vahdettin Osmanlı’nın son padişahı olacak ve Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra bütün Osmanlı hanedanı ile beraber sürgüne gönderilecektir.

1928 - Londra'da ilk renkli televizyon yayını gerçekleşti.


1962: Cezayir bağımsızlığına kavuştu. Cezayir'deki 132 yıllık Fransız egemenliği sona erdi. Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle Cezayir'in bağımsızlığını sağlayan deklarasyonu imzaladı. Buna rağmen Cezayir’deki emellerinden hiç bir zaman vazgeçmeyen Fransa, her fırsatta Cezayir’in içişlerine karışmış ve hükümetlere müdahale edip askeri darbeleri destekleyerek halkı baskı altında tutmuştur. 

1969: Türk-Amerikan ikili antlaşması imzalandı. Türkiye'deki Amerikan üslerinin mülkiyeti Türkiye'ye geçti. Bu antlaşmayla, Türkiye'deki üslerin mülkiyetinin Türkiye'ye ait olduğu Amerika tarafından da kabul edildi.

1988: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü törenle açıldı. Başbakan Turgut Özal, eşi Semra Özal ile birlikte kendi kullandığı arabayla köprüden ilk resmi geçişi yaptı. Bu köprü İstanbul boğazında iki kıtayı birbirine bağlayan ikinci köprü oldu.

1988 - Bir Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisinin açtığı ateş sonucu İran havayollarına ait bir yolcu uçağı Basra Körfezi üzerinde düştü: 290 kişi hayatını kaybetti. Irak-İran savaşının çıkması, Amerika'yı, ilk defa olarak Orta Doğu petrolleri bakımından bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı. Bu sebeple, Amerika hemen harekete geçerek, bir tedbir olarak, ve gerektiğinde bölgeye hemen müdahale etmek üzere, 1981 Martında Hızlı İntikal Kuvvetleri (Rapid Deployment Force) adını alan 200 bin kişilik acil müdahale kuvveti teşkiline karar verdi. 
1984 yılından itibaren Suudi ve Kuveyt tankerlerine karşı korsanlık faaliyetlerinin başlaması ve Körfezin milletlerarası sularında seyrüsefer serbestisinin ihlali, Amerika'yı Körfez'e yerleşmeye sevketmiş ve Kuveyt tankerleri bir ara Amerikan donanmasının korunması altında petrol taşıması yapmıştır. Ne var ki, bundan sonra, Amerika ile İran Körfez'de karşı karşıya gelmişlerdir. Bu arada İran'ın, Körfezde seyreden tankerlere karşı, Çin Halk Cumhuriyeti'nden aldığı "silkworm" (İpekböceği) füzelerini kullanması, Amerika-Çin münasebetlerinde de olumsuzluklar yaratmıştır. Bu durum içinde Amerika da, 1988 Nisanından itibaren, Körfezin güneyinde bulunan ve İran'a ait olan petrol platformlarını bombalamaya başladı. Artık Amerikan donanması Körfez'de "yerleşmiş" bir kuvvet haline geliyordu.
Körfez'deki İran-Amerika çatışması, Birleşmiş Milletleri de telaşlandırdığından, Güvenlik Konseyi, 20 Temmuz 1987 de, daha önce sözünü ettiğimiz ve barışın esaslarını belirten 10 maddelik 598 sayılı kararı aldı. Yine Amerikan donanmasının Körfez üzerinde, bir İran yolcu uçağını füze ile düşürmesi üzerine, Irak ve İran, 598 sayılı kararı kabul ile barışa yanaştılar.

2002: Başbakan Ecevit`in hastalığından kaynaklanan “Başbakanlık`tan çekilsin” tartışması sürerken, Ecevit, düzenlediği basın toplantısında, “Çekilmemi isteyenler, beni düşürebilirler” dedi. 

2006 - 2004 XP14 adlı asteroid, dünyanın 432.308 km yakınından geçti.